29 - 07 - 2020

4 x over regionale samenwerking

Het Rode Kruis Ziekenhuis in Beverwijk is een middelgroot algemeen ziekenhuis en nationaal en internationaal bekend van het Brandwondencentrum. Colja Vermeulen is Manager ICT en verantwoordelijk voor alle informatiesystemen die het ziekenhuis gebruikt. Daarnaast houdt hij zich bezig met informatiebeveiliging en privacybescherming.

1. Glasvezelnetwerk

In 2008 is het Rode Kruis Ziekenhuis samen met een aantal zorgorganisaties in de regio gestart om een eigen glasvezelnetwerk aan te leggen. De activiteiten zijn ondergebracht in Stichting Digitale Snelweg Kennemerland waaruit later Connect4Care is ontstaan. De voordelen?

  • Je wisselt 24/7 snel en veilig informatie uit dankzij het besloten netwerk.
  • Het beheer is centraal ondergebracht bij 1 specialist: iunxi, dus kennis versnippert niet over de instellingen.
  • Schaalvoordelen doordat je bijvoorbeeld bridges en routers samen inkoopt.
  • Elke zorgaanbieder kan zich aansluiten, dus ook de kleinere praktijken.

2. Programmaraad

Het Rode Kruis Ziekenhuis neemt deel aan de Programmaraad. We praten samen met o.a. Spaarne Gasthuis, GGZ- en VVT-instellingen en huisartsenverenigingen mee over betere zorg in de regio. En wat daarvoor nodig is op het gebied van ICT en privacywetgeving. De toekomst van de zorg is dat er in ketens gewerkt wordt. Dat kan echt alleen maar als je goed samenwerkt en wanneer al je informatiesystemen transmuraal werken.’

3. Standaarden

Informatiesystemen moeten op elkaar afgestemd zijn. Dat kan alleen als we allemaal aan gekozen standaarden in de zorg voldoen, zoals de NEN 7516-standaard. In dat geval mail je bijvoorbeeld beiden veilig, of jij als huisarts nu ZIVVER gebruikt en ons ziekenhuis iets anders. Waar wij als regio al bewust van waren en wat door de coronacrisis versterkt wordt, is dat RSO’s – regionale samenwerkingsorganisaties – landelijk moeten samenwerken. Je ziet nu een aantal doorbraken in standaardisatie en productkeuze. Een positieve ontwikkeling. Ook VWS en de brancheorganisaties nemen steeds meer een regierol in deze ontwikkelingen.

4. Innovatie

Onlangs heeft Connect4Care het innovatie- en kennisuitwisselingsprogramma CoLab geïntroduceerd. Wij zijn een klein ziekenhuis, voor ons moet innovatie patiëntvriendelijk, doelmatig en vooral schaalbaar zijn. Ik zie daarom het liefst een netwerk van regionale innovatiehubs ontstaan die op landelijk niveau samenwerken om zo snel oplossingen te creëren en op te schalen. Liefst elke regio met een eigen specialisme. Onze regio bijvoorbeeld op het gebied van Integraal Zorg Overzicht en bijbehorende toestemmingen. Een andere regio voor het op afstand monitoren van patiënten. Zo wordt innovatie betaalbaar en aantrekkelijk.

‘Connect4Care zorgt ervoor dat we een gezamenlijke visie ontwikkelen en van daaruit instellingsoverstijgende processen en informatiesystemen ontwerpen. Het 5-lagenmodel van Nictiz, maar dan op regioniveau.’
Colja Vermeulen, manager ICT Rode Kruis Ziekenhuis

Andere blogs