30 - 06 - 2020

‘Connect4Care is de aanjager van digitale gegevensuitwisseling in onze regio.’

‘In 2019 hebben we als huisartsencoöperatie onze ICT-visie aangescherpt. We zagen dat het nog onvoldoende lukte om op een goede manier gegevens uit te wisselen in de zorg. Reden voor ons om het gedachtegoed van Connect4Care te ondersteunen.’ Aan het woord is Nout Waller, directeur Acute Zorg van Huisartsen Coöperatie Zuid Kennemerland (HCZK).

HCZK behartigt de belangen van huisartsen en biedt praktijken allerlei ondersteuning. ‘Op het gebied van efficiënte en veilige zorgcommunicatie helpt Connect4Care ons hierbij. Zo hebben we onder leiding van Connect4Care gekeken hoe we het veilig mailen in de regio kunnen organiseren. De keus viel op ZIVVER. Wij adviseren vervolgens de huisartsen, maken prijsafspraken en de keus is uiteindelijk aan hen. Wat wij voor huisartsen zijn, is Connect4Care voor onze regio. Samen benutten we het collectief en blijft er toch ruimte voor eigen afwegingen en keuzes. Dat is belangrijk om de samenwerking te laten slagen.’

Goede digitale infrastructuur

Wat moet er de komende jaren veranderen om digitale gegevensuitwisseling een boost te geven? ‘Maximaal beschikbare informatie bij de communicatie tussen zorgverleners is belangrijk en Connect4Care biedt daarvoor middelen. Maar het allerbelangrijkste is dat we samen in de regio werken aan een betere digitale infrastructuur. Die wil proef je ook in de Programmaraad. We hebben dan ook met elkaar afgesproken dat we ervoor gaan. En als het ergens kan lukken, is het onze regio wel!

Geen eenheidsworst neerleggen

Dat betekent met elkaar goede keuzes maken en slim op elkaar afstemmen. Zonder dat we elkaar dwingen om in dezelfde systemen te moeten werken. Gelukkig is dat ook minder nodig nu onder andere de overheid standaardisatie afdwingt bij ICT-leveranciers. Zo kunnen we voor het meest passende systeem voor ons als huisartsen kiezen en toch goed communiceren met het ziekenhuis of een VVT-instelling. En andersom. Daarvoor hebben we wel een onafhankelijke, regionale aanjager als Connect4Care nodig om dit alles in goede banen te leiden.

Toegang tot specifieke kennis

Want via Connect4Care hebben we in de regio toegang tot specifieke kennis die je in je eigen zorgorganisatie niet altijd in huis hebt. Deze kennis faciliteert Connect4Care zoveel mogelijk zelf of via het uitgebreide lokale netwerk van samenwerkende zorgorganisaties en leveranciers. Waar nodig huren we met elkaar externe expertise in.

‘Als het ergens kan lukken, is het onze regio wel!’
Nout Waller over een goede infrastructuur voor digitale gegevensuitwisseling

Overzicht wat er in de regio speelt

De Programmaraad zet de lijnen uit en als onafhankelijke partij brengt Connect4Care alles bij elkaar. Daarnaast weet Connect4Care precies welke systemen er zijn, wie wat gebruikt en wat er nodig is om als die systemen goed met elkaar te laten communiceren. En dat je de privacy van patiënten goed beschermt. Een leverancier of willekeurige consultant weet dat echt niet allemaal.’

Masterclasses

Ook via CoLab wordt volop kennis en informatie uitgewisseld. ‘Huisartsen waarderen het dat de activiteiten online of dicht bij huis plaatsvinden. Wat ik verder nog interessant zou vinden? We zijn met Connect4Care de mogelijkheden aan het bekijken voor masterclasses. Bijvoorbeeld over hoe je zorgprofessionals mee krijgt in nieuwe mogelijkheden. Want de hele digitalisering gaat niet alleen over beleid en ICT, maar juist ook over draagvlak hiervoor. We moeten het samen doen!’


Andere blogs