23 - 06 - 2020

Hoe krijg je de juiste informatie en de juiste zorg op de juiste plek?

Vanaf 1 juli 2020 hebben burgers recht om digitaal hun medische gegevens in te zien. Daarnaast gebruiken zij steeds meer applicaties om zelf meetgegevens te verzamelen en deze straks op te slaan en te beheren in een persoonlijke gezondheidsomgeving. Mariëtte Willems is bestuurslid van Huisartsenvereniging Midden-Kennemerland (HV-MK) en LHV-Kringbestuurder NH-Midden. In beide functies beheert zij de portefeuille ICT.

Persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO)

Mariëtte: ‘Je kunt straks je medische gegevens inzien via een portal zoals we dat al kennen van ziekenhuizen. Naar verwachting kun je vanaf begin 2021 ook via een app naar keuze je gegevens van je huisarts ophalen en erin stoppen, en op den duur ook van het ziekenhuis en de thuiszorg. Je vult de gegevens aan met eigen gemeten gezondheidsgegevens, zoals je hartslag of suikerspiegel en kunt deze gegevens delen met je huisarts of specialist.

Goede afstemming binnen de regio

Met Connect4Care en regio kijken we hoe we zo goed mogelijk de benodigde ICT inrichten. Als huisartsen maken we afspraken met bijvoorbeeld ziekenhuizen en VVT-instellingen om de juiste informatie en de juiste zorg op de juiste plek te krijgen. Als je in Haarlem bloed hebt laten prikken, kunnen we dat in Beverwijk niet inzien. We zijn bezig om ervoor te zorgen dat we via Doc2Doc dat straks wel kunnen inzien net als ook het zorgverlenersportaal van Rode Kruis Ziekenhuis. Dat maakt het voor huisartsen uit Midden Kennemerland een stuk makkelijker.’

‘Positief aan Connect4Care? Dat we elkaar vinden, ook als het gaat over ICT gaat. Samen discussiëren voor de beste aanpak en dat je van elkaar weet waar je mee bezig bent.’
Mariëtte Willems, bestuurslid Huisartsenvereniging Midden Kennemerland

Verschil IZO en PGO

Connect4Care is ook bezig met het Integraal Zorg Overzicht. Wat is het verschil met een PGO? Mariëtte: ‘Het IZO is naast de patiënt ook bedoeld voor zorgverleners onderling om de juiste info voor de juiste zorg op de juiste plek te krijgen. Een PGO is mooi, maar een grote groep patiënten houdt hun PGO niet up-to-date en deelt niet steeds alle gegevens. We moeten belangrijke informatie makkelijker met elkaar kunnen delen, liefst gestandaardiseerd.

Regiecentrum voor telemonitoring

Ik hoop dat we in de nabije toekomst een zorgregiecentrum voor telemonitoring realiseren. Waarbij mensen op afstand de juiste hulp en ondersteuning krijgen. Steeds meer ouderen blijven thuis wonen. Als je dan gegevens doorkrijgt dat iemand is gevallen, dan schakel je via het regiecentrum de juiste persoon in, dus niet de ambulancemedewerker die iemand overeind helpt. Dat we met de hele regio goede zorg coördineren, dat zou fantastisch zijn!’


Andere blogs