03 - 12 - 2020

Midden in coronatijd snel een mooi resultaat geboekt

Vanaf nu kun je hem als aangesloten zorgverlener in Noord-Holland Zuid (NHZ) gebruiken: de NHZ Connected app waarmee zorgverleners in de 1e en 2e lijn elkaar makkelijker vinden en bereiken. Naast een wie-is-wie-functie biedt de app inzicht in de transmurale regionale afspraken en een openbare sociale kaart met paramedici. Nu de meeste aangesloten zorgorganisaties inmiddels live zijn, blikken we met 4 betrokkenen terug op de aanleiding, samenwerking en snelle realisatie van het project en blikken we ook alvast even vooruit. Want de app blijft de komende tijd voorzien van nieuwe functionaliteiten.

'Onlangs is een project gestart waarbij Coronapatiënten die stabiel zijn met zuurstof eerder naar huis kunnen, de huisarts begeleidt dat. De leidraad is zichtbaar voor de huisartsen die meedoen. Mooi!’
Nannette Huizenga, internist Spaarne Gasthuis

Het nut van een contactapp

De NHZ Connected app vervangt de Haarlem-en-Meer (HeM) app. Eén van de initiatiefnemers van die HeM-app is Nannette Huizenga, internist Spaarne Gasthuis en medisch manager MCC Haarlem en Meer. ‘Het idee voor een contactapp ontstond tijdens een Dappere Dokters conferentie. Voor huisartsen, specialisten uit het ziekenhuis en specialisten ouderengeneeskunde is het belangrijk om elkaar te kennen en goed te kunnen bereiken. We hebben toen voor de regio een app op maat laten ontwikkelen waarmee je elkaar of de dienstdoende arts rechtstreeks belt en werkafspraken kunt inzien. We wilden het destijds snel introduceren, precies zo laten bouwen zoals we het voor ogen hadden en de app was echt bedoeld voor ons, dokters. De app werkte goed, maar we wilden meer functionaliteiten en ondertussen bleek een bredere groep zorgverleners in een app geïnteresseerd. De verantwoordelijkheid om zo’n app te beheren is te groot. Veel prettiger als je dat bij een overstijgende partij als Connect4Care kunt onderbrengen.

Een absolute aanwinst

De app van leverancier MDL is beproefd en biedt de uitbreiding die wij beogen. Een absolute aanwinst. Ook fijn dat je de app je eigen accent kunt geven en zelf bepaalt wie wat ziet. De regionale transmurale afspraken zijn bijvoorbeeld openbaar zodat praktijkondersteuners ze ook kunnen inzien. Achter de inlog kun je berichten versturen en per groep bepalen wie wat ziet. Op 30 november start een project waarbij Coronapatiënten die stabiel zijn met zuurstof eerder naar huis kunnen, de huisarts begeleidt dat. De leidraad hiervoor komt in de app en is zichtbaar voor de huisartsen die meedoen. Mooi!’

‘Huisartsen in de regio Leiden versturen met de app iedere week 2 medisch inhoudelijke vragen over regionale transmurale afspraken. 90% beantwoordt die ook! Fantastisch toch?'
Ron Peters, voorzitter stuurgroep over toegankelijk maken transmurale werkafspraken

Ron Peters is huisarts en voorzitter van de stuurgroep NHZ Connected app. ‘De vervanging van de HeM-app is opgepakt door het Medisch Coördinerend Centrum (MCC), waar ik namens de huisartsen in Zuid Kennemerland aan deelneem. Al snel kwamen we in contact met MDL App Solutions. Hun modulaire app wordt door veel regio’s in Nederland gebruikt. Naast de contactfunctie, biedt de app allerlei aanvullende functionaliteiten. Zo kun je paramedici filteren op soorten klachten, leeftijd en taal van de patiënt. Naast contact zetten we de app ook in om kwaliteitsverhogend te kunnen werken. Bijvoorbeeld door transmurale werkafspraken aan te bieden en met korte vragen actief onder de aandacht te brengen en evalueren. Naast beproefd is de app ook goedkoper omdat je uit functionaliteiten kiest die al ontwikkeld zijn. De deelnemende partijen van het MCC hebben de app dan ook omarmd.

Connect4Care gevraagd voor projectbeheer

We hebben Connect4Care gevraagd het project te begeleiden en beheren. Een logische keus gezien hun staat van dienst bij projecten in onze regio, zoals het ontwikkelen van het Regioportaal waarbij patiënten zelf hun toestemming vastleggen om hun medische gegevens te delen. Ze zijn bovendien onafhankelijk en kennen deze regio als geen ander. De snelheid waarmee zij dit project tot een succes hebben geleid verdient een groot compliment.’

'Succes van de app zit in de hoeveelheid content die beschikbaar is.’
Programmamanager Mirjam Bos over het grote aantal deelnemende zorgorganisaties

Programmamanager Mirjam Bos van Connect4Care. ‘Toen het MCC ons benaderde, hebben we gezegd dat we het project graag oppakken, maar ook voorleggen aan de deelnemers van de Programmaraad. Dat doen we bij ieder initiatief dat bij ons binnenkomt: we kijken of er zorgorganisaties zijn met vergelijkbare behoeften en of we die in synergie samen kunnen oppakken. Dat bleek het geval. Naast de vroegere deelnemers aan de HeM-app, doen nu ook het Rode Kruis Ziekenhuis, Huisartsen Vereniging Midden Kennemerland en Viva! Zorggroep mee. De laboratoria hebben belangstelling om later aan te haken. De NHZ Connected app beslaat nu de hele regio: Kennemerland, Amstelland en Meerlanden. Mooi natuurlijk want het succes van een app zit in de hoeveelheid content die beschikbaar is. Dit komt alle 16 deelnemende organisaties en de zorg voor patiënten en cliënten ten goede.

Veelbelovende samenwerking

Ten tweede hebben we de leverancier getoetst op onze eisen op het gebied van de ICT-infrastructuur in de regio, privacy en veiligheid, positionering in het applicatielandschap en bovenregionaal gebruik. Al 30 regio’s blijken de app te gebruiken, waaronder omliggende regio’s als Amsterdam en Leiden. Daarnaast zijn de datacenters waar de gegevens worden opgeslagen gecertificeerd. In de vervolgfase staat ook een chatfunctie gepland. We gebruiken in onze regio hier al ZIVVER voor. MDL bekijkt nu samen met hen of we de chatfunctie in de app kunnen integreren. Kortom: goede aanknopingspunten voor een veelbelovende samenwerking.’

'Al met al denk ik dat we in 2 maanden tijd en midden in coronatijd snel een mooi resultaat hebben geboekt!’
Cindy Koolhaas is ICT-coördinator voor de regio Haarlemmermeer en lid van de projectgroep

Cindy Koolhaas is ICT-coördinator voor de regio Haarlemmermeer en lid van de projectgroep. ‘We hebben met elkaar de app ingericht en afgesproken welke doelgroep welke rechten krijgt. Ook hebben we categorieën ontwikkeld voor de wie-is-wie-functie, de sociale kaart en de transmurale afspraken. Voor het echte vullen zijn per deelnemende organisatie beheerders aangewezen. De beheerder geeft de zorgverleners toegang tot de app, zij krijgen vervolgens een uitnodiging en kunnen zelf hun gegevens aanvullen en bijhouden. Zo blijven gegevens makkelijker actueel en is het beheer eenvoudiger.

Denken vanuit de gebruiker

Ik ben nieuwsgierig hoe zorgverleners de app uiteindelijk gebruiken. Hoe zoeken ze? Zijn de bedachte categorieën de juiste? Wat missen ze? Het is mooi dat in de app de werkafspraken staan. Het is belangrijk dat die afspraken echt toegankelijk zijn: dat je ze makkelijk kunt naslaan en niet een heel document hoeft door te spitten. Daar zie ik nog uitdagingen. We ontwikkelen nu stap voor stap verder en iedere organisatie volgt daarin zijn eigen tempo. Want ons dagelijkse werk loopt natuurlijk gewoon door. Al met al denk ik dat we in 2 maanden tijd en midden in de coronatijd snel een mooi resultaat hebben geboekt!’


Andere blogs