17 - 02 - 2023

Nieuwe technologieën stimuleren in de regio middels het CoLab

Om (netwerk)zorg en technologie beter op elkaar af te stemmen, organiseert Connect4Care passende CoLab-activiteiten. Hieronder valt ook het introduceren van nieuwe technologieën die gegevensuitwisseling bij of tussen organisaties kunnen versoepelen.

Het CoLab-model bestaat uit vier soorten activiteiten – college-, lab-, fabriek- en café-activiteiten – die elkaar versterken. Een mooi voorbeeld dat illustreert hoe het CoLab-model werkt, is onze regionale kennismaking met Robotgestuurde Procesautomatisering (RPA). Tijdens een online café in september 2021 vertelde Asher Lake van Unlocking Digital ons over de vele mogelijkheden van RPA.

Even in het kort: RPA is een manier van automatiseren waarbij een softwarerobot vrijwel alle menselijke handelingen op de computer voor je kan overnemen. Bijvoorbeeld door gegevens af te lezen uit een bijlage van een e-mail en deze voor je invoeren in een Excel-bestand. Of door patiëntgegevens uit een verwijsbrief af te lezen en deze direct voor je aanpassen in het patiëntendossier.

Na het online café zag Huisartsen Zuid Kennemerland (HZK) de potentie van RPA en namen ze contact op met Asher. In ongeveer 1 jaar tijd hebben ze een RPA-toepassing ontwikkeld en geïmplementeerd: Florence. Zij neemt administratieve handelingen over en bespaart drukbezette professionals daarmee gemiddeld 6 uur per week. Ondertussen is HZK ook al bezig met hun tweede RPA-toepassing: de digitale doktersassistent Jada. Hierbij zijn er wel nog wat uitdagingen, bijvoorbeeld omdat huisartspraktijken hun werkprocessen vaak verschillend hebben ingericht. Zowel het succes van Florence als de uitdagingen en geleerde lessen werden besproken in het online café van november en kun je terugkijken.

Al met al probeert Connect4Care met dit soort activiteiten de weg naar digitalisering te versoepelen en onze regio kennis te laten maken met nieuwe technologieën die gegevensuitwisseling en netwerkzorg kunnen verbeteren.

Heb je vragen of ideeën, mail me vooral!

Bram Pijls
Manager Zorgnetwerk & Innovatie Connect4Care


Andere blogs