22 - 07 - 2020

'Samenwerking is cruciaal voor de zorg in onze regio.’

‘Connect4Care is ontstaan op initiatief van een aantal organisaties met een eigen infrastructuur in de regio. Wij zijn een van hen’, vertelt Sjoerd Visser, manager Informatisering & Automatisering bij Atalmedial. Elke dag verwerkt Atalmedial meer dan 10.000 buisjes bloed voor diagnostisch onderzoek op verzoek van onder andere huisartsen, zorginstellingen en ziekenhuizen.

Goede zorg als uitgangspunt

‘De sterke regionale samenwerking uit zich op veel vlakken, zoals gezamenlijk projecten initiëren en oppakken. Het is allemaal gericht op efficiënte en goede zorg in de regio. Dat is waar Atalmedial ook voor staat. Dat betekent dat ook de informatie die je met elkaar deelt effectief is, dat je elkaar makkelijk weet te vinden en samen zorgt voor een juiste ontsluiting van de informatie op het juiste moment. Allemaal ten gunste van de patiënt.’ Atalmedial neemt deel aan de Programmaraad en is in het bestuur van Connect4Care vertegenwoordigd. Sjoerd is vanuit verschillende projecten bij de samenwerking betrokken.

Privacy beschermen en efficiënt samenwerken

‘We kijken samen hoe we ervoor zorgen dat onze regionale gegevensuitwisseling aan de privacywetgeving voldoet. Connect4Care is heel geschikt om de benodigde voorzieningen hiervoor regionaalbreed aan te bieden. Ook kijken we hoe we efficiënt zaken inrichten, op zo’n manier dat niet iedereen zelf het wiel hoeft uit te vinden. Hoe wissel je patiëntgegevens zo uit dat het de beste zorg oplevert?

Patiënt regelt zelf toestemming

Het regioportaal is hier een krachtig voorbeeld van. Doc2Doc richt zich op gegevens uitwisselen tussen zorgverleners onderling. De andere module – Mijndoc.nu – richt zich op de toestemming van patiënten. Zodat we de labuitslagen met huisartsen mogen uitwisselen. Vanuit wetgeving is toestemming nodig en via Mijndoc regelen patiënten dat zelf. Bovendien kunnen ze inzien welke zorgverlener hun gegevens bekeken heeft.’

'Ervaring en kennis worden gedeeld en deelnemers hoeven het wiel niet opnieuw uit te vinden. Dat komt de zorg in de regio ten goede.'
Sjoerd Visser over de regionale samenwerking met Connect4Care

Over regiogrenzen heen kijken

Atalmedial is actief in meerdere regio’s. ‘Connect4Care kijkt goed over de regiogrenzen heen; of dat wat we hier bedenken ook bovenregionaal werkt voor een organisatie als het onze. Want een patiënt heeft vaak te maken met zorgverleners uit verschillende regio’s. Connect4Care overlegt geregeld met andere RSO’s. Wij zelf zitten ook regelmatig met RSO’s in ons werkgebied aan tafel om goed op elkaar af te stemmen.

Patiënt komt zelf aan het stuur

‘De patiënt zelf wordt bij de samenwerking steeds belangrijker. De afgelopen jaren ging het vooral om de samenwerking tussen de organisaties zelf. Goed want dat levert effectieve en efficiënte zorg op. Je ziet nu de beweging dat de patiënt zelf aan het stuur komt. We werken aan een Integraal Zorg Overzicht. Hierop staan alle verzamelde gegevens van een patiënt bij de aangesloten zorgorganisaties uit de regio. Op termijn kan de patiënt daar ook zelf gegevens aan toevoegen en deze met zorgverleners delen. Een ontwikkeling waar Atalmedial volop achter staat en van harte aan meewerkt.’


Andere blogs