06 - 08 - 2020

Wordt het IZO best practice voor digitale gegevensuitwisseling?

‘Het uitwisselen van data over cliënten tussen verschillende instellingen en huisartsen is een van onze grote dagelijkse uitdagingen.’ Aan het woord is Yoanette den Boer, verantwoordelijke voor IT, innovatie en data bij Amstelring. Deze zorgorganisatie biedt thuiszorg, verpleegzorg en ondersteuning voor ouderen in de regio Amstelland-Meerlanden en Amsterdam.

Zorgvuldige gegevensuitwisseling een must

Yoanette zit in de bestuursgroep Integraal Zorg Overzicht (IZO) van Connect4Care. Een platform dat regionale data-uitwisseling initieert. Yoanette: ‘Het kan niet anders dan dat we in verschillende regio’s experimenteren en onderzoeken hoe we informatie over een cliënt bij elkaar verzamelen en goed op elkaar afstemmen. Daarvoor moeten we ook de toestemmingen – wat mag iemand wel en niet inzien – bij de cliënten in de regio organiseren. Onnodige fouten bij de overdracht komen geregeld voor en dat kunnen we echt alleen met elkaar oplossen. Het IZO zie ik daarbij als een grote stap vooruit.’

Regioportaal voor zorgverleners en patiënten

De afgelopen jaren zijn er in de regio Noord-Holland Zuid al mooie stappen gezet met het regioportaal voor zorgverleners en patiënten. Via Doc2Doc kunnen huisartsen, medisch specialisten en apothekers beschikken over de voor hen relevante gegevens bij Spaarne Gasthuis, Atalmedial en StreekLab Haarlem. Via Mijndoc.nu leggen patiënten en cliënten hun toestemming daarvoor vast. Inmiddels zijn al ruim 50.000 toestemmingen vastgelegd.

'Bij complexe trajecten heb je een verbinder als Connect4Care nodig. Een vastberaden partij met helicopterview en visie die zorgt dat je allemaal op 1 lijn komt.’
Yoanette den Boer, verantwoordelijke voor IT, innovatie en data bij Amstelring

Integraal Zorg Overzicht (IZO)

Het IZO is de volgende stap. Hierop staan alle verzamelde gegevens van een patiënt bij de aangesloten zorgorganisaties uit de regio. Bijvoorbeeld de voorgeschreven medicatie, diagnoses van de huisarts en specialist(en) of het zorgplan van de wijkverpleging. Patiënten of cliënten kunnen ook zelf gegevens toevoegen en delen met zorgverleners.


Yoanette vervolgt: ‘Uiteindelijk houdt de cliënt bij de specialist zijn smartwatch ergens langs en is ons dossier weer geüpdatet. Tot die tijd moeten we het met elkaar doen. Met elkaar in gesprek, een visie ontwikkelen, leveranciers betrekken, vervolgstappen zetten. Zeker: dat vraagt om een lange adem. Maar met de gedrevenheid van Connect4Care en de wil van de zorgaanbieders in deze regio om het voor elkaar te boksen, kan het IZO zomaar eens best practice worden voor digitale gegevensuitwisseling in de zorg. De praktijk zal het leren…’
Andere blogs