Bekijk 2e kennissessie Regionaal Digitaal Monitoren

Op 10 november vond de tweede kennissessie over regionaal digitaal monitoren plaats. Verpleegkundige specialist in opleiding Kristel van den Brink van het Spaarne Gasthuis vertelde ons over het initiatief 'Luchtbrug', een online astmakliniek voor kinderen. Lina Mooren, programmamanager zorginnovatie van het Rode Kruis Ziekenhuis liet ons vervolgens kennismaken met het Regionaal Telecoachingscentrum dat mensen met chronische ziekte(n) op afstand gaat ondersteunen.

Luchtbrug, online astmakliniek
Luchtbrug is een virtuele kliniek voor kinderen tot 18 jaar met astma. Hierbij wordt een deel van de poliklinische controle vervangen door online zorg. Kinderen en/of hun ouder(s) kunnen bijvoorbeeld het individueel zorgplan inzien, afspraken nalezen over het gebruik en frequentie van medicijnen, voorlichtingsfilmpjes bekijken en vragen stellen aan het astmateam. Daarnaast doen ze regelmatig een astmacontroletest waarvoor ze thuis een aantal vragen beantwoorden over het medicijngebruik en het verloop van de klachten.

Komt de score van de astmacontroletest onder een bepaalde waarde, dan wordt samen bekeken wat de oorzaak is en welke bijsturing eventueel nodig is. Voordelen zijn bijvoorbeeld minder schoolverzuim en polibezoek, snel inzicht in de astmascores en tijdig kunnen bijsturen. Het online monitoren bespaart zorgverleners en patiënten tijd, maar vergt ook inspanning. Zo zijn er mensen nodig zijn die de triage verzorgen en acties uitzetten. Inmiddels doen al ongeveer 350 patiënten van het Spaarne Gasthuis mee.

Regionaal Telecoachingscentrum
Het telecoachingscentrum gaat mensen met een of meer chronische ziekte(n) op afstand coachen. Het centrum richt zich op positieve gezondheid waarbij het fysiek en metaal welbevinden, zingeving, dagelijks functioneren, kwaliteit van leven en kunnen meedoen, in gezonde balans zijn.

Patiënt, verpleegkundig telecoach en software werken samen op een 3-tal terreinen:

  1. Thuismonitoring. Denk bijvoorbeeld aan het meten van de bloeddruk met behulp van medische apparatuur en het via vragenlijsten in beeld brengen van pijn, stress en angst.
  2. Ziektemanagement. Hierbij gaat het om het leren omgaan met een ziekte of aandoening, een link kunnen leggen tussen gedrag en klachten, en het bevorderen van zelfzorg. Bijvoorbeeld door voorlichting en ondersteuning via video’s, podcasts, chat en beeldbellen.
  3. Preventie. Dit richt zich op het voorkomen dat de ziekte verergert, en op het voorkomen van het ontwikkelen van andere chronische ziekten. De patiënt maakt hierbij bijvoorbeeld van gevalideerde apps, zoals een eetdagboek, mindfulness of een stappenteller.

‘Digitaal als het kan, fysiek als het moet’
Het Regionaal Telecoachingscentrum is een initiatief van het Rode Kruis Ziekenhuis maar zoals de naam al zegt richt het centrum zich op de hele regio. Op het gebied van preventie kunnen bijvoorbeeld ook de fysiotherapeut, diëtist, buurtsportcoach en schuldhulpverlening een waardevolle rol spelen. Het centrum zoekt dan ook brede samenwerking op en komt graag in contact met regionale initiatieven. Tijdens het CoLab Café werden al nieuwe contacten gelegd. Het telecoachcentrum verwacht in het eerste kwartaal van 2023 van start te gaan en heeft als motto ‘digitaal als het kan, fysiek als het moet’.

Bekijk opname
Kijk de opname terug


Andere projecten en activiteiten