Doorontwikkelen Veilig mailen (ZIVVER)

Met ZIVVER kunnen zorgorganisaties in onze regio veilig e-mailen en bestanden delen met andere behandelaren en hun cliënten. De functionaliteiten worden de komende tijd verder uitgebreid.

Nieuwe functionaliteiten

ZIVVER krijgt een adresboek van zorgverleners uit de regio en er is integratie met het regioportaal. Daarnaast kunnen berichten worden verwerkt tot Medvrij-berichten, zodat je deze kunt importeren in het HIS of andere bronapplicaties.

Koppelingen met andere e-mailsystemen

In de zorg worden vaak verschillende veilige mailsystemen gebruikt. Informatie over cliënten is nu vaak niet te kopiëren en moet worden overgetypt. Als eerste leverancier voldoet ZIVVER aan NTA 7516: de norm voor veilig mailen in de zorg. Zo wordt het mogelijk om koppelingen te maken met andere mailsystemen, zoals Zorgmail.

Bij zorgaanbieders die voldoen aan NTA 7516 is overtypen van cliëntgegevens uit verschillende systemen niet meer nodig en zijn berichten met een eenvoudige handeling veilig in het cliëntdossier op te nemen. Zo gaan de administratieve lasten omlaag, worden overtypfouten voorkomen en blijft er meer tijd over voor echte zorg.

Binnenkort ook beschikbaar voor Google Chrome

Op korte termijn brengt ZIVVER een extensie uit voor Google Chrome. Dat betekent dat je voortaan veilig berichten kan versturen en ontvangen vanuit Gmail. De extensie bevat dezelfde functionaliteiten als de reeds beschikbare Outlookplug-in van ZIVVER. De extensie wordt momenteel bij een groep klanten van ZIVVER uitgerold. Op basis van hun ervaringen wordt het product geoptimaliseerd en wordt de extensie officieel uitgebracht.
Andere projecten en activiteiten