Gegevensuitwisseling voor integrale geboortezorg

Verloskundig samenwerkingsverband (VSV) Rondom Zwanger heeft behoefte aan de verdere ontwikkeling van digitale gegevensuitwisseling voor integrale geboortezorg in zijn werkgebied Haarlem, Haarlemmermeer en de Bollenstreek. Connect4Care is gevraagd om de gezamenlijke werkprocessen en gewenste ICT-functionaliteiten in kaart te brengen en potentiële ICT-richtingen voor te stellen.

Overzicht werkprocessen & verschillenanalyse

Tijdens 3 interactieve sessies zijn de werkprocessen in kaart gebracht samen met verloskundigen, gynaecologen en vertegenwoordigers van de kraamzorg. Deze werkprocessen zijn vergeleken met de beschreven processen in het functioneel ontwerp van Babyconnect; het landelijk versnellingsprogramma voor digitale gegevensuitwisseling in de geboortezorg.

Ook hebben we een verschillenanalyse gemaakt; het proces komt in grote lijnen overeen. Verschillen zitten vooral in de timing en frequentie, wat voor de inrichting van gegevensuitwisseling minder relevant is. Wel blijkt Rondom Zwanger frequenter te communiceren met de zwangere zelf, met name op het gebied van voorlichting.

Gewenste situatie

Ook is de gewenste situatie in kaart gebracht. De zorgverleners hebben vooral behoefte aan 24/7 realtime inzage van relevante dossierinformatie zoals voorgeschiedenis, medicatiegebruik en labuitslagen. Ook het belang van één en dezelfde 'à terme'-datum wordt vaak genoemd. Voor al dit soort gegevens is het wenselijk dat de betrokken zorgverleners deze kunnen overnemen in hun eigen dossier. Verder is er behoefte aan meer digitale samenwerking voor, tijdens en na het Rondom-overleg. En aan meer uniforme communicatie tussen zorgverleners en zwangere.

ICT-richtingen beoordelen

Onder de leden van VSV Rondom Zwanger hebben we uitgevraagd welke systemen zij gebruiken voor hun dossiers, communicatie met cliënten en andere zorgverleners, plannen van afspraken en opslaan van echodata. Ook is in andere VSV's navraag gedaan. Vervolgens hebben we 3 oplossingsrichtingen voorgesteld. Deze zijn beoordeeld op criteria als 24/7 inzage, gegevens kunnen overnemen, laagdrempelige communicatie en kunnen inzien van echodata. Naast de wensen van zorgverleners is bijvoorbeeld ook gekeken in hoeverre de oplossingen toekomstbestendig zijn, of het aansluit op de landelijke ontwikkelingen, regionale infrastructuur en of de oplossing breed toepasbaar is.

Voorkeur voor platformoplossing

Inmiddels heeft VSV Rondom Zwanger een voorkeur uitgesproken voor een platformoplossing. Hierbij blijft iedereen werken in zijn eigen systeem en kunnen zorgverleners realtimegegevens bekijken uit de bronsystemen van andere (aangesloten) zorgverleners. Het overnemen van gegevens is in veel gevallen nog niet mogelijk, maar hier wordt aan gewerkt. In november besluit het bestuur of het gaat aansluiten bij het landelijk programma Babyconnect.

Connect4Care werkt voor het project samen met de consultants van Morgens.
Andere projecten en activiteiten