Hoe verbeteren we op korte termijn de medicatieoverdracht?

Tijdens een ‘digitale bustour’ namen de deelnemende zorgverleners een kijkje in elkaars keuken. Bijvoorbeeld om te zien wat er gebeurt op het beeldscherm van de huisarts als een medisch specialist een medicatiewijziging doorgeeft. Vervolgens hebben we de knelpunten geanalyseerd, geclusterd en handvatten opgesteld om quick wins door te voeren.

Bustour

De handelingen bij medicatieoverdracht, de betrokken informatiesystemen en computerschermen zijn letterlijk in beeld gebracht en door de deelnemende huisartsen, (ziekenhuis)apothekers en medisch specialisten toegelicht en besproken.

Knelpunten

Knelpunten zijn bijvoorbeeld dat medicatiewijzigingen niet altijd aankomen bij de farmaceutisch dossierhouder (openbare apotheker) doordat onder meer de uitwisseling tussen systemen niet goed functioneert. Of dat wijzigingen niet altijd worden vastgelegd, vanwege een omslachtige en tijdrovende registratie.

Quick wins

Toch blijkt er vaak al winst te behalen door systemen en informatie beter te benutten en transmurale afspraken op te volgen of aan te scherpen. Er is in onze regio al een aantal initiatieven gestart om de medicatieoverdracht te verbeteren en knelpunten te verhelpen.


Zo wordt sinds 16 november bij het ontslag van een patiënt uit het Spaarne Gasthuis automatisch een ORIA-rapport met medicatiewijzigingen verstuurd naar de apotheek. En om de uitwisseling nauwkeurig te monitoren en verder te kunnen optimaliseren, kunnen zorgverleners en apothekers voortaan ook een transmuraal incident melden (TIM). Sinds september kunnen zij dit rechtstreeks doen via de NHZ Connected app en website middels het TIM-formulier. Hiermee krijgen we een goed beeld van het soort onvolkomenheden en de frequentie ervan, kunnen we de oorzaken gericht aanpakken en de medicatieoverdracht en daarmee onze patiëntenzorg verder verbeteren.

Het project voeren we uit in opdracht van de werkgroep RTA (regionale transmurale afspraken) van het Medisch Coördinerend Centrum Haarlem en Meer. Vooruitlopend en voorbereidend op de langetermijnoplossingen van het landelijk focusprogramma Medicatieoverdracht.

Andere projecten en activiteiten