Integraal Zorg Overzicht (IZO)

Connect4Care bouwt verder aan een regioportaal om veilig digitaal gegevens uit te kunnen wisselen tussen zorgverleners, en met de cliënt. Een belangrijke nieuwe functie wordt het Integraal Zorg Overzicht (IZO) dat Connect4Care momenteel samen met coalitiepartners ontwikkelt.

Voor de leesbaarheid spreken we over cliënt waarmee we ook patiënt bedoelen

Waarom IZO?

De medische gegevens van een cliënt zijn opgeslagen in de verschillende systemen van de zorgverleners waar hij onder behandeling is. Maar als hij verwezen wordt naar bijvoorbeeld een specialist heeft deze zorgverlener geen toegang tot de gegevens van de andere zorgverleners. De cliënt moet zijn verhaal elke keer opnieuw vertellen. Niet prettig en bovendien onveilig. Met IZO wisselen de betrokken zorgverleners eenvoudig onderling gegevens uit én met de cliënt.

Eén integraal overzicht

Op het overzicht staan alle verzamelde gegevens van een cliënt bij de aangesloten zorgorganisaties uit de regio. Bijvoorbeeld de voorgeschreven medicatie, diagnoses van de huisarts en specialist(en) of het zorgplan van de wijkverpleging. Cliënten kunnen zelf gegevens toevoegen en delen met zorgverleners.

IZO als beveiligde ‘stekkerdoos’

Het overzicht wordt samengesteld uit de gegevens van de dossiers van de verschillende zorgverleners – zoals EPD, ECD en HIS – en data die de cliënt zelf bijhoudt en verzamelt uit bijvoorbeeld apps. Zo kun je straks eenvoudig gegevens uitwisselen met de cliënt en de betrokken zorgverleners. De cliënt regelt de toestemming hiervoor eenvoudig via Mijndoc.nu van het regioportaal.

Via MijnDoc.nu kan de cliënt het overzicht inzien en de gegevens ook ‘overhalen’ naar een persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO). IZO heeft daarvoor ‘stekkers’ / interfaces die voldoen aan de landelijke MedMij-standaarden. Door zijn toestemming vast te leggen, heb je als zorgverlener ook toegang tot die gegevens.

Actuele status direct inzichtelijk


Dankzij IZO zijn cliënten en behandelaren steeds op de hoogte van behandelplannen, labaanvragen en voorgeschreven medicatie door andere zorgverleners. Dit maakt de behandeling veiliger en bespaart dubbel onderzoek.

Ook interregionaal uitwisselen


Er komt een regionaal register dat bijhoudt van welke cliënten, welke gegevens beschikbaar zijn. Dit register wordt gekoppeld aan de registers van de regio’s in Noord-Holland Noord, Amsterdam en Leiden e.o. Zo komen de gegevens ook beschikbaar voor zorgverleners uit andere regio’s, mits deze een behandelrelatie hebben met de cliënt, en de cliënt toestemming heeft gegeven.

InZicht-subsidie aanvragen met onze regio

Het ministerie van VWS stelt subsidie beschikbaar aan zorgorganisaties in de langdurige zorg die gegevens willen delen tussen zorgverleners en met hun cliënten. Binnen de subsidie kunnen ook de daarvoor benodigde aanpassingen in de bronsystemen – zoals EPD en ECD – worden gefinancierd. Deze subsidie vanuit het programma InZicht sluit perfect aan bij onze regionale plannen met het IZO-project.

Connect4Care vindt het dan ook zinvol om de subsidie met onze regio – in coalitieverband – aan te vragen. Als coalitiepartner van het IZO-project heeft Amstelring zich al voor deze regionale subsidie aangemeld en aangegeven dat we gebruik willen maken van de regeling voor de modules PGO en eOverdracht.

Bekijk de update van mei 2021 over het Integraal Zorg Overzicht

'Het IZO kan zomaar eens best practice worden voor digitale gegevensuitwisseling in de zorg.'
Yoanette den Boer, Amstelring


Do you want to be part of it?

Stay informed about this initiative


Andere projecten en activiteiten