IZO: Ambitieus en een enorme stap vooruit

Ambitieus en een enorme stap vooruit: het Integraal Zorg Overzicht. Dit data-uitwisselingsplatform dient 3 doelstellingen:

1. Zorgverleners kunnen eenvoudig medische gegevens uitwisselen, onderling en met de cliënt.
2. Cliënten hebben toegang tot hun gegevens en krijgen zo meer grip op hun gezondheid.
3. Zorginnovatie en e-health faciliteren.

Overtypen is niet langer nodig. De data worden overgehaald uit de bronsystemen – zoals een EPD – en gestructureerd uitgewisseld. De data kunnen dus vanuit het ene systeem in het andere geïmporteerd worden met een paar drukken op de knop. Door de koppeling van de bronsystemen geeft IZO een overzicht van alle gezondheidsdata van een cliënt voor zorgverlener(s) en de cliënt zelf. Op het overzicht staan bijvoorbeeld de voorgeschreven medicatie, diagnoses van de huisarts en specialist(en) of het zorgplan van de wijkverpleging. Deze gegevens kunnen ook worden weergegeven in de PGO die de cliënt zelf kiest. Uiteindelijk kan een cliënt ook zelf gegevens delen met de zorgverleners naar keuze. Het IZO levert een generieke dataservice, laag 3 uit het architectuurmodel. Daardoor kunnen we de gegevens ook gebruiken voor andere innovatieve toepassingen.

IZO als beveiligde ‘stekkerdoos’

Net als bij het Regioportaal vindt de uitwisseling alleen plaats met toestemming van de cliënt. De cliënt regelt de toestemming hiervoor eenvoudig via Mijndoc.nu. De cliënt kan het overzicht inzien via zijn PGO en via Mijndoc.nu. IZO biedt daarvoor koppelingen die voldoen aan de landelijke MedMij-standaarden. Zo wisselen zorgverleners en cliënten veilig en betrouwbaar onderling hun gegevens uit.

Ook uitwisselen tussen de regio’s

IZO zorgt voor afstemming met de programma’s om tot een landelijk dekkende infrastructuur te komen. Zo kunnen zorgverleners uit andere regio’s ook beschikken over de gegevens als zij een behandelrelatie hebben met de cliënt, en de cliënt toestemming heeft gegeven.

'We zien nog altijd legio voorbeelden waar het met de overdracht niet goed gaat, waar informatie onvolledig is of niet juist is overgenomen. IZO zal dit naar verwachting reduceren.'
Thijs Giezen, voorzitter stuurgroep IZO

Thijs Giezen: 'Stel: een patiënt heeft een afspraak bij de medisch specialist. Via het IZO kan de specialist de apotheekgegevens inzien, de informatie van de huisarts en wellicht in de toekomst ook van de fysiotherapeut. In het IZO komt het geïntegreerd samen. Zodat je minder overdrachtsmomenten hebt en minder hoeft over te typen in het dossier. Wat je als zorgverlener relevant vindt, hevel je over naar je dossier. IZO is dus geen EPD of ECD, je blijft in je eigen dossier werken.

We zien nog altijd legio voorbeelden waar het met de overdracht niet goed gaat, waar informatie onvolledig is of niet juist is overgenomen. IZO zal dit naar verwachting reduceren.Daarnaast geven we patiënten meer regie over hun ziekte, behandeling of het voorkomen daarvan. In de PGO kun je informatie van de verschillende zorgverleners inzien en informatie toevoegen. Patiënten worden steeds meer onder verantwoordelijkheid van het ziekenhuis in de thuissituatie behandeld en gevolgd. Daarnaast wordt steeds meer gebruik gemaakt van wearables die bijvoorbeeld je hartslag meten en stappen bijhouden. Ook dat kun je in de toekomst aan het IZO toevoegen.

Nu bieden zorgorganisaties allemaal een eigen portaal: Mijn<apotheek>, Mijn<ziekenhuis> etc. In het IZO komt de informatie vanuit al die verschillende zorgverleners op 1 plek samen. Vanuit daar kun je als patiënt je informatie inzien en notities toevoegen. Bijvoorbeeld hoe het met je behandeling gaat. Dit kun je dan weer delen met je zorgverlener. Zo verbetert het IZO de continuïteit en veiligheid. En heb je als patiënt meer regie over je behandeling én gezondheid.’

Waar staan we nu?

We hebben een uitvraag gedaan op basis van verwachte functionaliteiten. Uiteindelijk zijn we met 2 leveranciers verder gaan verkennen. Het resultaat was niet voor alle coalitiepartijen volgens verwachting. Zij gaan wel verder als InZicht-coalitie. IZO gaat verder in een kleinere coalitievorm op basis van een smallere scope. Beide coalities houden de interoperabiliteitsgedachte van IZO in het vizier.

Deze pagina is op 14 juli 2022 voor het laatst bijgewerkt.

Andere projecten en activiteiten