Verkennende samenwerkingen en projecten in de pijplijn

Op deze pagina lees je meer over verkennende netwerken en samenwerkingen, en wat er in de pijpleiding zit.

CMIO/CNIO Regionetwerk

De CMIO en CNIO (Chief Medical/Nursing Information Officer) slaan een brug tussen ICT’ers, bestuurders en de zorg. Door de opkomst van netwerkzorg hebben zij naast een interne ook een belangrijke regionale functie. Als RSO wil Connect4Care hen daarbij ondersteunen. In april 2022 hebben wij het positionpaper ‘Positioneer de CMIO & CNIO in je regio’ uitgebracht. Hierop hebben we veel enthousiaste reacties ontvangen, ook van de netwerkorganisaties zelf.

We organiseren vanaf nu 2 keer per jaar bijeenkomsten voor CxIO’s uit onze regio. Inmiddels heeft in mei een eerste netwerkbijeenkomst van onze CxIO’s in onze regio plaatsgevonden. Samen met hen willen we regionaal verder werken aan interoperabiliteit en databeschikbaarheid. Op 27 oktober is er weer een bijeenkomst.

Aansluiten Mitz

Bij het ontwikkelen van het Regioportaal heeft Connect4Care rekening gehouden met een centrale, landelijke voorziening met de naam Mitz. We zijn met VZVZ in gesprek om als een van de eerste regio’s op dat landelijke register aan te sluiten. Daarnaast kijken we hoe we het aantal toestemmingen van patiënten verder kunnen verhogen. Hiervoor starten we een project op.
Andere projecten en activiteiten