Project InZicht

InZicht is een subsidieprogramma van het ministerie van VWS dat veilige en eenduidige gegevensuitwisseling tussen zorgprofessionals in de langdurige zorg versnelt.

Er zijn 2 modules:
1. PGO: de gezondheidsgegevens beschikbaar maken voor de cliënt in een persoonlijke gezondheidsom-geving.
2. eOverdracht: verpleegkundige gegevens digitaal en gestructureerd kunnen uitwisselen tussen zorgorganisaties.

Amstelring, GGZ inGeest, Kennnemerhart, Rode Kruis Ziekenhuis, Spaarne Gasthuis, ViVa! Zorggroep en Zorgbalans hebben hiervoor via Connect4Care gezamenlijk een subsidieaanvraag gedaan en de financiële tegemoetkoming is inmiddels per individuele organisatie toegekend.

Waar staan we nu?

We zijn bezig om alle processen in kaart te brengen. Wat komt er allemaal kijken bij een PGO en verpleegkundige overdracht, een procesbeschrijving en informatie die je bij iedere stap nodig hebt? Vervolgens nodigen we de leveranciers uit om de gestandaardiseerdee oplossingen aan te bieden. Voor eOverdracht kiezen we gezamenlijk een auditor die straks bepaalt of de oplossing voldoet aan de subsidievoorwaarden. We streven ernaar aan het eind van 2022 een werkelijke oplossing te hebben.

eOverdracht

eOverdracht is een landelijk afgesproken standaard waarmee ziekenhuizen en VVT-instellingen op dezelfde manier (gestructureerd) hun patiëntgegevens vastleggen, inlezen en aan elkaar overdragen. Met eenheid van taal en techniek. Zo zijn leveranciers genoodzaakt om softwarediensten te ontwikkelen die voldoen aan deze standaar- den zodat zorgorganisaties veel eenvoudiger kunnen overdragen. Hierdoor verlaagt de kans op fouten, gaat de kwaliteit van de gegevensuitwisseling én de zorg omhoog en wordt een te grote afhankelijkheid van leveranciers voorkomen. Elke leverancier kan zich kwalificeren door aan de standaardent te voldoen.
Andere projecten en activiteiten