Start lerend netwerk 'Ethiek & digitalisering'

Onze werkconferentie 'Ethiek & digitalisering' met ECP en Sleutelnet was een groot succes en is gewaardeerd met een 8,2! De belangstelling voor een interregionaal lerend netwerk als een vervolg hierop blijkt groot: al 20 mensen hebben zich aangemeld. In dit netwerk kunnen professionals in de zorg en patiënten hun kennis en kunde over ethische dilemma’s uitwisselen en versterken. Dit leidt tot praktische handvatten en oplossingen bij zorgimplementaties, en vergroot de bewustwording van het belang en nut van constructieve ethiek. Op 27 september vond een verkennende bijeenkomst plaats waar de gewenste vorm, frequentie en inhoud is besproken. Samen met ECP, RegioPlus, Sigra en Sleutelnet gaan we nu verkennen hoe we tot een inspirerend en samenhangend programma komen.
Andere projecten en activiteiten