Update Regionale visie en aanpak digitale monitoring

In de regio werken we samen aan een overkoepelende visie op digitale monitoring, een regionaal plan en een gezamenlijke aanvraag voor de Stimuleringsregeling E-health Thuis (SET). De interviews hiervoor met de coalitiepartijen Amstelring, Atalmedial, Gezondheidscentra Haarlemmermeer, Heliomare, HZK, Kennemerhart, Rode Kruis Ziekenhuis, SAHZ, SEIN, Sint Jacob, Spaarne Gasthuis, ViVa! Zorggroep, Zorgbalans en Zorggroep Reinalda zijn inmiddels afgerond.

Op verzoek van meerdere zorgaanbieders zijn daarnaast cliëntenraden benaderd om digitale monitoring ook vanuit het perspectief van burgers en cliënten te bekijken. Leden van de cliëntenraden van Gezondheidscentra Haarlemmermeer, SEIN en Spaarne Gasthuis zijn hiervoor geïnterviewd.

We schrijven nu aan een SET-aanvraag en aan een visie en plan van aanpak. De conceptversie van het plan toetsen we bij zorgverzekeraars Zilveren Kruis, en Zorg en Zekerheid. Op 25 november leggen we in het Bestuurlijk Afstemmingsoverleg (BAO) de eerste versie van de visie, tegenstellingen en overeenkomsten voor. Begin december bespreken we in workshops de tegenstellingen aan de hand van een usecase om uiteindelijk met elkaar tot een gezamenlijke visie te komen.
Andere projecten en activiteiten