Verslag werkconferentie PGO 6 oktober 2023

Op 6 oktober organiseerde Connect4Care de Werkconferentie PGO. Volgens het IZA moeten alle inwoners van Nederland in 2025 kunnen beschikken over een goed gevuld en gebruiksvriendelijk PGO die van meerwaarde is in het zorgproces en begrijpelijke informatie bevat. Volgens de Wegiz moeten zorgverleners eenvoudig gegevens met elkaar kunnen delen en is het op termijn verplicht deze toegankelijk te maken voor patiënten in een PGO. En demissionair minister Kuipers dringt aan op een versnelling. Kortom: hoog tijd om de PGO nader onder de loep te nemen en samen een regionale aanpak te bepalen.

Christiaan Grigoleit en Magda Coppoolse van de Patiëntenfederatie Nederland vertelden ons over de verschillende aspecten van een persoonlijke gezondheidsomgeving. Nog veel patiënten verwarren een PGO met een patiëntenportaal, maar de PGO biedt veel meer. Zo verzamelen patiënten al hun medische informatie op één plek (eigen gegevens en gegevens bij verschillende zorgverleners), kiezen zij zelf een PGO, en kunnen zij in de toekomst ook informatie delen met zorgverleners. Hierdoor krijgen ze meer grip op hun gezondheid.

Onderzoek Kantar naar PGO’s

Jaarlijks doet bureau Kantar onderzoek naar de gebruiksvriendelijkheid, toegankelijkheid en toegevoegde waarde van PGO’s. Een paar cijfers. Ruim 90% slaagt erin een account aan te maken en in te loggen. Het ophalen van medische documenten (pdf) is nog erg laag is (23%). Ruim 25% wil minder medisch jargon en 67% vindt de PGO’s in meer of mindere mate nuttig. Al met al worden significante stappen gezet in de ontwikkeling van PGO’s, maar het moet en kan zeker beter. De Patiëntenfederatie gaat hierover met betrokken partijen in gesprek. Meer weten? Op deze pagina van pgo.nl kun je het hele verslag bekijken.

Handige informatiebronnen

Magda en Christiaan geven tot slot een aantal tips. Kies allereerst voor een PGO met MedMij-label. De digitalezorggids.nl helpt patiënten een PGO te kiezen die bij hen past. Je geeft bijvoorbeeld aan van welke zorgverleners je gegevens wilt bekijken en welke data je zelf wilt toevoegen. Pgo.nl geeft algemene informatie en biedt zorgverleners leermiddelen en een handige communicatietoolkit. En sinds 1 november 2023 kunnen zorggebruikers én zorgverleners – telefonisch, per e-mail en chat – terecht bij het PGO-informatiepunt voor begeleiding of specifieke vragen over PGO’s. Dit punt wordt verzorgd door Helpdesk Digitale Zorg en is een samenwerking tussen Patiëntenfederatie en Stichting MedMij.

PGO-proeverij

Vervolgens konden deelnemers de functionaliteiten en mogelijkheden van PGO’s ‘proeven’. De sessie werd verzorgd door Nictiz. De deelnemers hebben vooraf als opdracht 2 PGO’s naar keuze met MedMij-label gedownload, en vervolgens getest of ze hun gegevens konden ophalen. Met wisselend succes. Over het algemeen vonden de deelnemers de PGO’s niet gebruikersvriendelijk: vaak klikken en soms zelfs frustrerend in gebruik. Verder spraken we over de toegevoegde waarde van PGO's in de zorg. De meeste zorgorganisaties zien wel mogelijkheden, maar wachten de verdere ontwikkeling nog af.

Regionale aanpak bepalen

Tot slot was er een werksessie om richting te geven aan de doelen en acties waarmee we in onze regio na deze werkconferentie aan de slag kunnen. We presenteerden 4 scenario’s met activiteiten die Connect4Care kan oppakken. Variërend van niks doen tot een complete aanpak. Uit de werksessie blijkt dat er nog te weinig bewustwording is onder zorgverleners over wat een PGO inhoudt en wat het kan betekenen voor patiënten of cliënten. De deelnemers kiezen dan ook voor een scenario waarbij het hoofddoel is om kennis en bewustzijn van zorgverleners in de regio rondom PGO's te laten toenemen. Zodat de toepassing van PGO’s bijdraagt aan betere patiëntenzorg. En in de toekomst de zorg mogelijk ook ontlast. Connect4Care ontwikkelt een plan hiervoor. Meer nieuws hierover volgt op deze website en in de nieuwsbrief.
Andere projecten en activiteiten