Meld je aan voor Werkconferentie Ethiek & Digitalisering in de zorg

Connect4Care en Sleutelnet nodigen je graag uit voor onze Werkconferentie Ethiek & Digitalisering in de zorg. Je bent van harte welkom op donderdag 2 juni van 14.00-17.00 uur + aansluitende borrel. De conferentie vindt plaats in het Auditorium van Zorg en Zekerheid, Haagse Schouwweg 12 in Leiden. Het aantal kaarten is beperkt. Dus reserveer nu alvast je gratis ticket.

Digitalisering van de zorg biedt veel voordelen, maar vinden we álle effecten ervan wenselijk? Hoe gaan we bijvoorbeeld verantwoord om met data van burgers? Hoe benutten we de kansen van digitaal monitoren en voorkomen we dat mensen buiten de boot vallen? En hoe houden we de menselijke maat in het oog bij het gebruik van domotica? Ethische vragen waar je mee te maken kan krijgen.

Voor wie?

Voor wie? Het wordt een inspirerende middag voor zorgverleners, bestuurders, zorgmanagers, ethici, CMIO’s, CNIO’s, ICT’ers, patiëntvertegenwoordigers en andere geïnteresseerden in ethiek en digitalisering.

Programma

14.00 - 14.15 uur

Inloop & koffie/thee

14.15 - 14.30 uur

Welkomstwoord door Fredrik Knoeff (directeur Connect4Care), Jasper van Sambeek (directeur Sleutelnet) en Henk Gerla (lid raad van bestuur Zorg en Zekerheid).

14.30 - 15.00 uur

Keynotespreker Peter-Paul Verbeek (hoogleraar filosofie van Mens & Techniek aan Universiteit Twente) laat zien hoe begeleidingsethiek werkt. Een innovatieve methode die je concrete handvatten geeft om digitalisering op een ethisch verantwoorde manier toe te passen. Samen met ECP I Platform voor de InformatieSamenleving ontwikkelde hij deze veelbelovende aanpak. Tijdens de workshops ga je hiermee ook zelf aan de slag.

15.00 - 15.15 uur

Digitalisering vraagt om expliciete ethiek. Ildikó Vajda (senior adviseur patiëntbelang digitale zorg van Patiëntenfederatie Nederland) laat voorbeelden zien van ethische dilemma’s door het gebruik van slimme algoritmen in de zorg.

15.15 - 15.30 uur

Jos van der Bij (advisor international health information policy bij ministerie van VWS) en collega Mélodie Bernaux (projectleider Ministère des solidarités et de la santé) vertellen je meer over de Europese wetgeving rondom digitale ethiek (European Health Data Space). Onder het Franse voorzitterschap heeft het European eHealth Network hard gewerkt aan het opstellen van ethische principes voor digitale zorg. Deze presentatie is in het Engels.

15.30 - 15.45 uur

Pauze

15.45 - 17.00 uur

Parallel workshops begeleidingsethiek aan de hand van een casus

Workshop Zelfmetingen door de patiënt

Patiënten krijgen zelfmeetapparatuur mee naar huis vanuit het ziekenhuis. Ze meten bijvoorbeeld zelf hun bloeddruk, hartslag, bloedsuiker en hoeven zo minder vaak naar het ziekenhuis. Dat is beter voor patiënten en hun artsen, is de gedachte. Maar is dat ook zo? Als de waarden niet goed zijn, gaan patiënten zich misschien juist meer zorgen maken. Daarnaast confronteert het zelfmeten hen steeds met hun ziekte. Voelen ze zich daar echt beter bij? De arts die de waarden op zijn computer binnenkrijgt, ziet de patiënt minder vaak. Kunnen we echt vertrouwen op die cijfers en is de arts eigenlijk wel een datavreter?

Workshop Cameratoezicht in het verpleeghuis

Met cameratoezicht willen we met minder zorgmedewerkers toezicht kunnen houden en denken we betere zorg op maat te bieden. En kunnen we zelfs misschien het gedrag van de cliënten voorspellen. Maar willen zorgverleners wel als veiligheidsbewakers achter schermen zitten? Zelfs als de camera’s niet altijd aan staan, worden we dan niet verleid om af en toe toch een kijkje te nemen? Patiënten en hun mantelzorgers voelen zich mogelijk veiliger met adequaat toezicht, maar wat als cliënten hun bed willen delen met iemand? Kunnen we dan de camera uitzetten en wat betekent dat voor de zorgverleners?

Workshop Medicatie en digitale toedienlijst

In de thuiszorg reiken zorgverleners vaak de medicatie aan omdat de cliënt dat zelf niet meer goed kan. Zij geven dan in een digitale lijst aan dat die medicatie is toegediend. De apotheker is voor die lijst verantwoordelijk. Maar het komt steeds vaker voor dat anderen zelfzorgmiddelen of medicatie op die lijst zetten die de apotheek niet zelf verstrekt heeft. Wie is er verantwoordelijk als er een geneesmiddel opstaat waarvan bijvoorbeeld het recept ontbreekt of de dosering anders is? Nu vitamine D mogelijk uit de basisverzekering gaat, zal de discussie hierover verder toenemen. Hoe pakken we dit nu aan?

17.00 – 18.00 uur

Borrel

We kijken ernaar uit om je persoonlijk te begroeten!

Meedoen? Meld je gratis aan

Meld je aan voor een gratis ticket
Andere projecten en activiteiten