023 224 8613
toggle menu

C4C-koppelingen

Beveiligde communicatie met zorgverleners in andere regio’s.

Verbinding met Landelijk Schakelpunt
Connect4Care biedt een gekwalificeerd GZN-netwerk – Goedbeheerd ZorgNetwerk – aan. Dat betekent dat we een verbinding met het LSP mogen aanbieden aan de zorginstelling. Deze moet dan wel GBZ – Goed Beheerd Zorgsysteem – gecertificeerd zijn.

Een GBZ kan bijvoorbeeld een huisartsenpost, een apotheek of een ziekenhuis zijn. Een GBZ is verplicht om van een GZN gebruik te maken om verbinding te maken met een LSP. GZN is een dienst van iunxi.

Connect4Care biedt ook koppelingen met andere regionale zorgnetwerken zoals Zorgring in Noord Holland Noord en het MANza netwerk in en om Amsterdam. Hierdoor is ook beveiligde communicatie mogelijk met zorgverleners in deze regio's.

Koppeling E-zorgnetwerk

Via Connect4Care is het ook mogelijk een koppeling met het E-zorgnetwerk te maken. Het E-zorgnetwerk zorgt ervoor dat zorgverleners in Nederland veilig toegang hebben tot het internet en de zorgtechnologie die ze nodig hebben. Zo wordt het E-zorgnetwerk onder meer gebruikt voor toegang tot het huisarts- of apothekersinformatiesysteem, uitwisselen van receptberichten, dienstwaarneming, en Voice over IP (veilig telefoneren).Aanmelden C4C-koppelingen >