023 224 8613
toggle menu

Verbinding met het LSP: Landelijk Schakelpunt

Via het gecertificeerde netwerk van Connect4Care wisselen zorginstellingen gegevens uit met het Landelijk Schakelpunt. Bijvoorbeeld medicatiegegevens.

Verbinding met Landelijk Schakelpunt
Connect4Care biedt een gekwalificeerd GZN-netwerk – Goedbeheerd ZorgNetwerk – aan. Dat betekent dat we een verbinding met het LSP mogen aanbieden aan de zorginstelling. Deze moet dan wel GBZ – Goed Beheerd Zorgsysteem – gecertificeerd zijn.

Een GBZ kan bijvoorbeeld een huisartsenpost, een apotheek of een ziekenhuis zijn. Een GBZ is verplicht om van een GZN gebruik te maken om verbinding te maken met een LSP. GZN is een dienst van iunxi.


Aanmelden voor het LSP >