023 224 8613
toggle menu

C4C-verpleegkundige overdracht

POINT

Een patiënt overdragen van ziekenhuis naar zorginstelling (verpleeghuis, verzorgingshuis, thuiszorg) kan digitaal worden ondersteund met POINT.

Het ziekenhuis kan op eenvoudige wijze de juiste plek vinden voor vervolgzorg. Als een patiënt is ontslagen uit het ziekenhuis, maar nog behoefte heeft aan vervolgzorg, wordt tijdig een aanvraag voor vervolgzorg ingediend via POINT. De patiënt geeft aan welke vervolgzorginstelling zijn of haar voorkeur heeft. Deze instelling ontvangt het verzoek voor overdracht van de patiënt via POINT en reageert of de patiënt in zorg genomen kan worden. Daardoor komt de overdrachtsinformatie bij ontslag uit het ziekenhuis tijdig, juist en volledig bij de zorginstelling.

Meer informatie? Ga naar verzorgdeoverdracht.nl

Aanmelden C4C-verpleegkundige overdracht >