023 224 8613
toggle menu

C4C-zorgverlenersportaal

Doc2Doc

Dit regionaal portaal geeft huisartsen in de regio toegang tot zorginformatie van Atalmedial, HAP Haarlemmermeer, Spaarne Gasthuis en Streeklab Haarlem.

Doc2Doc is een regionaal portaal voor zorgverleners. Het geeft de aangesloten zorgverleners toegang tot:

  • Verwijzerslink (Spaarne Gasthuis)
  • Cyberlab (Atalmedial en Streeklab)
  • Overdrachts- en Feedbackmodule (HAP Haarlemmermeer)

Doc2Doc is gebaseerd op een product van Topicus Zorg.

Directe toegang vanuit het HuisartsInformatieSysteem (HIS)
Vanuit het patiëntdossier in het HuisartsInformatieSysteem hebben zorgverleners directe toegang tot Doc2Doc. Naast de UZI-pas hoeven zij niet opnieuw in te loggen en is de patiënt voorgeselecteerd in Verwijzerslink en Cyberlab.

Verwijzerslink
Verwijzerslink geeft inzage in (een deel van) het medisch dossier van de patiënt in het Spaarne Gasthuis. De zorgverlener heeft toegang tot informatie over medicatie, allergieën, probleemlijst, voorgeschiedenis, brieven, uitslagen en afspraken. De gegevens zijn actueel en worden direct vanuit het patiëntendossier van het ziekenhuis getoond. Door te werken met Doc2Doc zijn zorgverleners beter op de hoogte van de gezondheidstoestand van hun patiënten.

Cyberlab
Cyberlab toont binnen Doc2Doc alle labuitslagen van een patiënt bij Atalmedial en Streeklab Haarlem aan de aangesloten zorgverleners. Atalmedial voert klinisch chemisch laboratoriumonderzoek uit, Streeklab Haarlem medisch microbiologisch onderzoek.

Overdrachts- en Feedbackmodule Huisartsenpost Haarlemmermeer
Huisartsen communiceren via Doc2Doc met de huisartsenpost Haarlemmermeer. Via Doc2Doc geeft de huisarts informatie door over patiënten die op de Huisartsenpost verwacht worden en krijgt via dezelfde weg feedback over het bezoek van de patiënt aan de Huisartsenpost.

Eén veilig regionaal platform
Doc2Doc voldoet aan de wettelijke privacy-eisen en beveiligingsnormen. De dienst is NEN7510 gecertificeerd. We vragen elk jaar professionele hackers het portaal te testen. Ook van de aangesloten zorginstellingen vragen we passende beveiligingsmaatregelen. Voor toegang tot het portaal is een UZI-pas (unieke zorgverlenersidentificatie) nodig. Zie www.uziregister.nl voor meer informatie.

Patiënttoestemming
Om als zorginstelling patiëntgegevens te delen via Doc2Doc, is toestemming van de patiënt nodig. Zonder toestemming van de patiënt kan de huisarts bijvoorbeeld geen labuitslagen raadplegen via Doc2Doc. De patiënt legt deze toestemming zelf vast via het patiëntenportaal MijnDoc.nu. De patiënt kan ook de zorgverlener machtigen om de toestemming vast te leggen.

Aanmelden voor C4C-zorgverlenersportaal >