04 - 04 - 2022

Donderdag 2 juni Werkconferentie Ethiek & Digitalisering in de zorg

Digitalisering van de zorg biedt veel voordelen, maar vinden we álle effecten ervan wenselijk? Hoe gaan we bijvoorbeeld verantwoord om met data van burgers? Hoe benutten we de kansen van digitaal monitoren en voorkomen we dat mensen buiten de boot vallen? En hoe houden we de menselijke maat in het oog bij het gebruik van domotica? Ethische vragen waar je als zorgverlener, bestuurder, zorgmanager, ICT-professional, CMIO, CNIO of patiëntvertegenwoordiger mee te maken kan krijgen.

Connect4Care en Sleutelnet nodigen je graag uit voor onze Werkconferentie Ethiek & Digitalisering in de zorg om antwoorden op deze ethische vragen te vinden. Je bent van harte welkom op donderdag 2 juni van 14.00-17.00 uur + aansluitende borrel.


Ander nieuws