30 - 04 - 2021

Connect4Care neemt deel aan de PGO-alliantie

De PGO-alliantie vindt het belangrijk dat burgers inzicht hebben in hun medische en gezondheidsgegevens. Via een persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO) met een MedMij-label kan dat op een veilige en betrouwbare manier.

De alliantie streeft ernaar dat PGO’s gebruikersvriendelijk zijn, en dat zorgverleners en cliënten het nut van PGO’s inzien. De deelnemende partners wisselen kennis en ervaringen uit zodat we sneller succesvolle resultaten boeken en het wiel niet opnieuw hoeven uitvinden. Een ambitie en aanpak waar wij graag aan bijdragen en die goed aansluit bij de ontwikkeling van ons Integraal Zorg Overzicht. Patiëntenfederatie Nederland is de trekker van de alliantie.


Ander nieuws