17 - 02 - 2021

Connect4Care wordt kennispartner de Zorgambassade

De Zorgambassade brengt spelers uit het zorglandschap bijeen in een denk- en doetank. Met als doel om samen barrières weg te nemen door concrete en schaalbare oplossingen te vinden en implementeren. Om dit doel te bereiken is meer samenwerking, kennisdeling en daadkracht nodig. Als regionale samenwerkingsorganisatie en kennis- en innovatiepartner draagt Connect4Care hier graag aan bij. Zo werken we samen aan betere zorg.


Ander nieuws