14 - 04 - 2024

De nieuwe agenda is uit onder een nieuwe naam!

De landelijke en regionale ontwikkelingen rondom databeschikbaarheid volgen elkaar snel op. Daarom hebben we onze agenda weer geactualiseerd en een paar wijzigingen doorgevoerd:


  • De naam is gewijzigd in Regionale Agenda Databeschikbaarheid, in plaats van gegevensuitwisseling. Dit dekt de lading beter.
  • In het overzicht staan de regionale ontwikkelingen voortaan in de eerste kolom. Deze zijn specifiek voor de RSO.
  • Er is een visuele leeswijzer toegevoegd naar aanleiding van veelgestelde vragen van gebruikers.

Bekijk de nieuwste versie

De agenda is een initiatief van en ontwikkeld door Connect4Care. De eerste editie verscheen in maart 2023. De agenda maakt je per zorgsector wegwijs in relevante wetgeving, landelijke prioriteiten en diensten, afsprakenstelsels, (VIPP-)programma’s, doelarchitectuur en onze regionale projecten rondom gegevensuitwisseling en databeschikbaarheid.


Ander nieuws