13 - 10 - 2021

Een regionale visie en aanpak voor digitale monitoring

Initiatieven rondom digitaal monitoren worden nog te vaak georganiseerd vanuit een individuele zorgorganisatie. De versnippering die dat tot gevolg heeft, is onvoldoende efficiënt en werkt soms verwarrend voor patiënten en cliënten. Samen in de regio werken we aan een overkoepelende visie op digitale monitoring en een regionaal plan voor 2022. Zo kunnen we initiatieven beter afstemmen, goede oplossingen opschalen en samen betere zorg verlenen.

Momenteel vinden interviews plaats met bijna 40 mensen van verschillende zorgorganisaties uit de regio en met uiteenlopende disciplines. Er is veel enthousiasme en welwillendheid om bij te dragen en er zijn al enkele veelbelovende initiatieven naar boven gekomen. We streven ernaar om medio november het plan te vertalen in een gezamenlijke aanvraag voor de Stimuleringsregeling E-health Thuis (SET).


Ander nieuws