25 - 02 - 2021

Nieuws Februari 2021

In deze nieuwsbrief:

• Ook AI vraagt om goede samenwerking
• Connect4Care wordt kennispartner de Zorgambassade
• Vacature Manager Beheer Connect4Care
• Forse groei Regioportaal in 2020
• Eva van Vliet, projectmanager zorgnetwerk en innovatie

Werkconferentie AI in de Zorg

Ook AI vraagt om goede samenwerking

Onder grote belangstelling vond donderdag 11 februari jl. de online werkconferentie AI in de zorg plaats die we met VBZ KAM (samen Voor Betere Zorg) organiseerden. Gemist? Op onze site kun je de beelden terugkijken en presentaties bekijken. Onze gastsprekers nemen je mee op inspiratiereis, delen hun ervaringen en geven je handvatten om het potentieel van AI samen verder te benutten. Want ook AI blijkt te draaien om goede samenwerking! Met dank aan VU, KIN, Medvice, Deloitte Digital, Amstelring, Atalmedial, HZK, Slimme Zorg Estafette, Spaarne Gasthuis, Rode Kruis Ziekenhuis, Yellowtail Conclusion en ZN.

Deelnemers geven na afloop aan vooral behoefte te hebben aan een kennisnetwerk AI, opleiding, onderzoek en delen van best practices. Wordt dus zeker vervolgd.

Connect4Care wordt kennispartner de Zorgambassade

De Zorgambassade brengt spelers uit het zorglandschap bijeen in een denk- en doetank. Met als doel om samen barrières weg te nemen door concrete en schaalbare oplossingen te vinden en implementeren. Om dit doel te bereiken is meer samenwerking, kennisdeling en daadkracht nodig. Als regionale samenwerkingsorganisatie en kennis- en innovatiepartner draagt Connect4Care hier graag aan bij. Zo werken we samen aan betere zorg.

Vacature Manager Beheer Connect4Care

Per 1 april zoeken we een nieuwe collega. Als Manager Beheer ben je verantwoordelijk voor het functioneel beheer en contractmanagement van onze zorgcommunicatiediensten. Je zorgt ervoor dat de operationele dienstverlening goed verloopt en verzorgt de afstemming met leveranciers en afnemers om de tevredenheid over de applicatie en de dienstverlening van Connect4Care te optimaliseren. Bekijk de vacature >

Forse groei Regioportaal in 2020

Afgelopen jaar is het Regioportaal flink gegroeid. Het aantal patiënten dat hun toestemming heeft vastgelegd steeg met 55,2% naar 54.013 patiënten. Het aantal toestemmingen bedraagt nu 244.797, een groei van 58,4%. Patiënten kunnen voor meerdere zorgverleners hun toestemming vastleggen, daardoor is het aantal toestemmingen hoger.

Inmiddels zijn 96 huisartsenpraktijken aangesloten (+16). Ook zijn nu 10 apotheken en de eerste VVT-instelling aangesloten. Via het Regioportaal van Connect4Care kunnen zorgverleners veilig relevante patiëntgegevens van andere zorgverleners inzien. En kunnen patiënten zelf hun toestemming hiervoor vastleggen. Het bestaat uit een zorgverlenersportaal (Doc2Doc) en een patiëntenportaal (MijnDoc.nu).

Even voorstellen: Eva van Vliet, projectmanager zorgnetwerk en innovatie


Ze sport veel, studeerde Geneeskunde en rondde vorig jaar haar master Leadership & Change Management af aan de Vrije Universiteit Amsterdam: Eva van Vliet. Eva gaat het zorgnetwerk van Spaarne Gasthuis en Connect4Care een boost geven, daartussen is overlap. Eva: ‘We willen een zorgecosysteem creëren door de samenwerking tussen huisarts, VVT-instelling en ziekenhuis te versterken. Een netwerk waarin we kennis en ervaringen delen, knelpunten bespreken, oplossingen aandragen en innovatieprojecten als pilot uitrollen. Ik vind het een mooie uitdaging om alle spelers te verbinden en de innovatieve energie in de regio te vergroten. Voor betere zorg.’


Ander nieuws