06 - 10 - 2020

Nieuws oktober 2020

In deze nieuwsbrief:

• 'Jullie houden je bezig met het belangrijkste project in de zorg'
• Projectgroep bepaalt functionaliteit IZO
• 5 zorgorganisaties uit de regio doen mee aan subsidieaanvraag
• Opleidingen Privacy & Informatieveiligheid
• Bekijk webinar AI in de zorg

Bericht van secretaris-generaal VWS Gerritsen aan onze regio

Voor goede zorg en de Juiste Zorg op de Juiste Plek is data-uitwisseling cruciaal. Maar de praktijk is weerbarstig. Technologische ontwikkelingen gaan snel waardoor een vergezicht lastig te bepalen is. We zien vaak keuzestress ontstaan die een zekere mate van verlamming veroorzaakt met verlies van regie als gevolg. Voor behoud van voldoende slagkracht is een combinatie nodig van visie op technologie en effectief samenwerken. Ons paper biedt hiervoor concrete voorstellen en helpt ook onze regionale samenwerking binnen de Programmaraad te versterken. Op 17 september nam secretaris-generaal Gerritsen van VWS het paper in ontvangst met de volgende boodschap voor ons. Lees meer

Integraal Zorg Overzicht

Projectgroep bepaalt functionaliteit IZO

De projectgroep is onlangs bijeengekomen om te bepalen welke functionaliteit we van het IZO verwachten. Op korte termijn kijken we wat haalbaar is om aan te leveren, vanuit de verschillende bronsystemen als ‘bouwstenen’ en in eenheid van taal. Dit zijn de randvoorwaarden voor een eerste werkende oplossing. Op langere termijn hebben we de ambitie om alle relevante data van een cliënt beschikbaar te stellen aan de betrokken zorgverleners. Op basis van onze verwachtingen gaan we nu met potentiële leveranciers in gesprek. We streven ernaar eind dit jaar de leverancierskeuze rond te hebben.

InZicht-subsidie

5 zorgorganisaties uit de regio doen mee aan subsidieaanvraag

Amstelring, Viva! Zorggroep, GGZ inGeest, Rode Kruis Ziekenhuis en Spaarne Gasthuis doen mee aan project om een regionale InZicht-aanvraag voor te bereiden. InZicht is een subsidie van VWS om gegevens beschikbaar te stellen en uit te wisselen met cliënten (in een PGO) en andere zorgverleners (verpleegkundige overdracht). In 6 workshops werken we de gewenste situatie voor de processen en ICT-infrastructuur uit. Dit wordt onderdeel van ons plan van aanpak voor de regio én de individuele instellingen als basis voor de subsidieaanvraag.

CoLab College

Opleidingen Privacy & Informatieveiligheid

Wil je je kennis rondom Privacy & Informatieveiligheid vergroten? Onze collega’s van SIGRA bieden hiervoor online opleidingen aan. Zo is er een opleiding om in 3 trainingsdagen een goede basis neer te zetten. Daarnaast zijn er 2 verdiepende modules en een bestuurlijke masterclass. Ook zorgorganisaties in de regio van Connect4Care kunnen hiervan gebruikmaken. Bekijk de inhoud, kosten en hoe je je aanmeldt >

Artificial Intelligence (AI)

Bekijk webinar AI in de zorg

Wat is AI? Waarom is het nodig? Hoe kan AI helpen? Vervangt AI de arts? Wat zijn de leerpunten en risico's? Vragen die tijdens ons webinar AI in de zorg in samenwerking met Philips op 10 september aan bod kwamen. Gemist? Op onze nieuwe website kun je deze webinar bekijken en vind je nog veel meer activiteiten en projecten. Bekijk het webinar


Ander nieuws