27 - 05 - 2020

Nieuwsbrief Mei 2020


In deze nieuwsbrief onder meer:

  • De coronacrisis brengt de zorg digitaal in beweging
  • Ons regionale toestemmingenregister via het regioportaal bewijst zijn nut
  • Verpleegkundige overdracht (POINT) uitgebreid met corona-status
  • Hoe Connect4Care innovatie in de regio wil stimuleren
  • Wat zijn de nieuws over onze zorgcommunicatiediensten

Coronanieuws

De coronacrisis brengt de zorg digitaal in beweging

Bijna alle zorgorganisaties in de regio kozen in zeer korte tijd een oplossing om onderling en met patiënten te kunnen videobellen. Een gevolg is een enorm palet aan toepassingen, want voor een regionale, centrale aanpak was geen tijd. Connect4Care ondersteunde artsen en organisaties bij het maken van de juiste keuze en hield bij welke oplossingen zij kozen. Het overzicht kunt u bij ons opvragen.

Ons regionale toestemmingenregister via het regioportaal bewijst zijn nut

Onze regio loopt voorop met de registratie van toestemmingen. In deze crisis schakelen we daardoor sneller, ook als de overheid erover denkt om toestemmingen als opt-in beschikbaar te maken. Het Spaarne Gasthuis kan nu versneld patiëntdossiers uitwisselen met andere Epic ziekenhuizen. Uit de aanhoudende groei van het aantal toestemmingen blijkt dat we als regio goed op weg zijn.

Verpleegkundige overdracht (POINT) uitgebreid met corona-status

Omdat de coronacrisis aanvullende informatie vraagt voor de verpleegkundige overdracht heeft leverancier Enovation het aanvraagformulier uitgebreid. Zo blijven we zorgen voor een complete overdracht van dossiers.

CoLab

Hoe Connect4Care innovatie in de regio wil stimuleren

Connect4Care dient de zorg in onze regio. Dat doen we met glasvezel en producten die zorgcommunicatie ondersteunen. Daarnaast zien we dat er voor ons ook een taak ligt om de zorg op regionaal niveau te helpen innoveren. Met de introductie van CoLab faciliteren en stimuleren we samenwerking om innovaties sneller te ontwikkelen en op te schalen.

CoLab is een conceptueel samenwerkingsplatform dat inspireert, verbindt en bouwt. Een plek waar we samen kennis uitwisselen, projecten starten, inzichten krijgen en nieuwe oplossingen uitproberen. Initiatieven van Connect4Care en juist ook van jullie zelf. Denk aan webinars, netwerkbijeenkomsten, trainingen en hulp bij subsidieaanvragen. Ideeën? Suggesties? Laat het ons weten. Meer nieuws volgt op de nieuwe website die we rond juni lanceren.

Programmaraad

Wat zijn de programmalijnen voor 2020-2021?

In najaar 2019 bepaalden bestuurders en hoofden ICT de lijnen voor onze samenwerking. De komende jaren focussen we ons op 4 prioritaire zorgprocessen en 4 bijbehorende functionaliteiten. De 4 zorgprocessen zijn kwetsbare ouderen, gezondheid & welzijn, chronische zorg en spoedzorg. In deze processen willen we alle zorgdata delen, ketenbreed digitaal monitoren, zorgcoördinatie & capaciteitsmanagement implementeren, en preventie & zelfmanagement organiseren. Lees hoe we dit doen

Nieuwe leden Programmaraad melden zich aan

We zijn bijzonder blij dat Zorggroep Haarlemmermeer en ‘Huisartsenvereniging Kennemerland lid worden van de Programmaraad en actief een rol willen spelen in de regio.

Online Werkconferentie 23 april

Denk mee over toekomstbestendig platform voor regionale data-uitwisseling

In deze coronacrisis zien we weer hoe belangrijk digitale gegevensuitwisseling in de zorg is. Meer dan ooit is het nú noodzaak om samen zo snel mogelijk tot een toekomstbestendig regionaal platform te komen. Met het IZO/XDS-project zijn we al goed op weg. Nu is het tijd om door te pakken.

Wil je deelnemen aan onze online werkconferentie platform regionale data-uitwisseling in de zorg, op donderdag 23 april van 13.00 - 16.00 uur? Stuur dan een e-mail aan Fredrik Knoeff

Zorgcommunicatiediensten

Connect4Care bedingt scherpe prijs ZorgDomein

Afgelopen half jaar voerde Connect4Care namens Streeklab, Spaarne Gasthuis en GGZ InGeest onderhandelingen met ZorgDomein. Het resultaat? Een scherpere prijs zodat we de beheerkosten voor de partijen beter kunnen dekken. We brengen de kosten omlaag en ontzorgen hen. Ondertussen heeft ook Rode Kruis Ziekenhuis besloten om deze dienstverlening via ons te laten lopen.

Veilig mailen: nieuwe functionaliteiten en toepassing NTA-normen

Samen met Zivver brengt Connect4Care een nieuwe Office plug-in met nieuwe functionaliteiten uit. Hierdoor is veilig e-mailen nog makkelijker. De belangrijkste verbeteringen van versie 4?

  • Je bent klaar voor de NTA-7516.
  • Je vergroot de leesbaarheid met nieuwe kleuren.
  • Je krijgt een melding als de ontvanger aangeeft het bericht niet te kunnen openen.
  • Je kunt de taal van het notificatiebericht per ontvanger instellen.
  • De performance verbetert.

De oude Office plug-in wordt tot na de zomer ondersteund. Zo krijgt je organisatie meer tijd voor de installatie. Wil je vanaf mei voldoen aan de NTA-7516? Installeer de plug-in dan wel op tijd.

Regioportaal

Al meer dan 50.000 online gebruikerstoestemmingen

Na succesvolle acties bij de poliklinieken en inschrijvingen van het Spaarne Gasthuis, verstuurt het ziekenhuis nu een e-mail aan patiënten om hen actief te wijzen op de mogelijkheid hun toestemming vast te leggen. Via het regionale C4C-patiëntenportaal Mijndoc.nu kunnen ze zelf hun toestemming vastleggen. Of ze kunnen hun toestemming op papier via de inschrijfbalie van de ziekenhuislocaties regelen. Met een patiënttoestemming beschikken huisartsen, medisch specialisten en/of apothekers via het regionale C4C-zorgverlenersportaal Doc2Doc over de voor hen relevante gegevens. We hopen dat met deze actie het aantal patiënttoestemmingen in onze regio weer flink toeneemt!

Steeds meer zorgverleners sluiten aan

Het groeiend aantal online toestemmingen bewijst steeds meer het nut van het regioportaal. Dat zien we ook terug in het groeiend aantal apotheken en huisartsen dat interesse toont. Het aansluiten doen we samen met de huisartsverenigingen en koepelorganisaties. We voeren nu gesprekken met Huisartsvereniging Haarlemmermeer, Huisartsen Coöperatie Zuid Kennemerland, Midden Kennemerland, Amstelland en de Duin- en Bollenstreek.

Connect4Care

Gezocht: 2 bestuursleden Connect4Care

Stichting Connect4Care is een weerspiegeling van de zorg in de regio. Het bestuur bestaat momenteel uit bestuurders van de organisaties Atal Medial, SAHZ, Spaarne Gasthuis, Amstelring en GGZ InGeest. Er zijn nog 2 plekken vacant. De bestuursleden komen ongeveer 2 x per jaar bijeen om de door de directeur opgestelde plannen en (financiële) rapportages te bespreken.

Tijdbesteding is ± 15 uur per jaar. Affiniteit met ICT is een vereiste. Huisartsenorganisaties en gespecialiseerde zorg worden in het bijzonder uitgenodigd om te reageren. Als organisatie geïnteresseerd? E-mail vóór 15 mei de cv van het bestuurslid naar Fredrik Knoeff, directeur Connect4care: fredrik.knoeff@connect4care.nl

Volg ons op LinkedIn

Volg Connect4Care nu ook op LinkedIn. Daar lees je nieuws, updates en berichten over interessante activiteiten die plaatsvinden.


Ander nieuws