20 - 07 - 2020

Nieuwsbrief Juli 2020

In deze nieuwsbrief onder meer:

• Integraal Zorg Overzicht (IZO) – nieuwe stappen
• InZicht-subsidie aanvragen met onze regio
• Hoe verbeter je de medicatieveiligheid?
• Save the date: AI in de zorg op donderdag 10 september
• ZIVVER NTA 7516 gecertificeerd
• Nieuwe bestuursleden Connect4Care

Projecten

Integraal Zorg Overzicht (IZO) – nieuwe stappen

Ambitieus en een enorme stap vooruit om digitaal medische gegevens uit te wisselen binnen én tussen de regio’s: het Integraal Zorg Overzicht. Met IZO wissel je gegevens vanuit de bronsystemen – zoals EPD, ECD en HIS – eenvoudig uit met de betrokken zorgverleners en cliënten.

Een technisch ingewikkeld project omdat we ons richten op regionale én interregionale uitwisseling. Daarnaast is het een innovatief traject. Dat betekent dat leveranciers soms wel oplossingen bieden, maar niet precies hoe wij het beogen. Begin dit jaar bleek dat de uitvraag op basis van het programma van eisen dan ook niet heeft geleid tot een passend aanbod vanuit de leveranciers.

De stuurgroep kiest daarom nu voor een aangepaste aanpak. We geven aan wat we verwachten van de functionaliteiten en gaan vervolgens met de leveranciers in gesprek. Zo kijken we samen met hen hoe we het veelbelovende IZO kunnen realiseren. De urgentie voor de realisatie blijft, vanuit de zorgprocessen, Programmaraadplannen en VIPP-subsidies. Eind dit jaar willen we de keuze voor een of meerdere leveranciers rond hebben. We houden je op de hoogte.

InZicht-subsidie aanvragen met onze regio

Het ministerie van VWS stelt subsidie beschikbaar aan zorgorganisaties die gegevens willen delen tussen zorgverleners en met hun cliënten. Binnen de subsidie kunnen ook de daarvoor benodigde aanpassingen in de bronsystemen – zoals EPD en ECD – worden gefinancierd. Deze subsidie vanuit het programma InZicht sluit perfect aan bij onze regionale plannen met het IZO-project.

Connect4Care vindt het dan ook zinvol om de subsidie met onze regio – in coalitieverband – aan te vragen. Als coalitiepartner van het IZO-project heeft Amstelring zich al voor deze regionale subsidie aangemeld en aangegeven dat we gebruik willen maken van de regeling voor de modules PGO en eOverdracht. Connect4Care verzorgt de projectcoördinatie. Op 9 juli is een informatiesessie over deze subsidieregeling.

Nieuwe Haarlem-en-Meer contactapp

Connect4Care vervangt de bestaande Haarlem-en-Meer contactapp in opdracht van het Medisch Coördinerend Centrum. Het wordt een app met een website waarin aangesloten zorgverleners elkaar kunnen bereiken. De nieuwe app biedt onder andere een Wie-is-wie-functie (smoelenboek), inzicht in transmurale afspraken, overzicht van zorgaanbod en telefoonnummers van dienstdoende zorgverleners. Al 16 zorgorganisaties doen mee. Connect4Care verzorgt het projectmanagement en de coalitiepartners streven ernaar de app in september operationeel te hebben.

Het Regioportaal blijft groeien

Steeds meer huisartsen gebruiken het regioportaal (Doc2Doc). Daarmee heb je toegang tot labuitslagen van je cliënten en inzage in het dossier van het Spaarne Gasthuis. Ook de apotheken uit de Haarlemmermeer zijn inmiddels aangesloten voor de labuitslagen. Inzage in het medicatiedossier van het ziekenhuis wordt getest.

Ook aansluiten of meer weten? Neem contact met ons op

CoLab

Hoe verbeter je de medicatieveiligheid?

Eind 2019 is in Zwolle een proeftuin voor een digitaal medicatieproces in de thuiszorg gestart. Via app en web werken thuiszorgmedewerkers met de meest actuele toedienlijst. Zo versterkt de samenwerking met apothekers en verbetert de medicatieveiligheid voor cliënten. Inmiddels doen alle Zwolse apotheken mee en de thuiszorgmedewerkers van 4 Zwolse thuiszorgorganisaties.


Tijdens het CoLab Café op 24 juni presenteerden adviseur Monique Oord en projectleider Miranda Wesselink hun bevindingen aan onze regio. Daarna presenteerde Peter Kuijer van Zorgbalans hun intra- en extramurale ervaringen met de digitale toedienregistratie van softwareleverancier Medimo.

Bekijk de bevindingen van Monique en Miranda

Bekijk de presentatie van Peter

Save the date: AI in de zorg op donderdag 10 september

Ons volgende CoLab Café gaat over Artificial Intelligence in de Zorg. In samenwerking met Philips gaan we verder in op deze veelbelovende toepassing. Het vindt plaats op donderdag 10 september van 13.00 tot 16.00 uur. Zet het alvast in je agenda! Locatie volgt.

Programmaraad

Data delen: Hoe maken we goud uit zilver?

Wat kunnen we leren uit de coronacrisis? Die vraag stond centraal tijdens de programmaraadbijeenkomst van juli. Eén van die lessen? Soms moet je gewoon experimenteren en daaruit lering trekken. Dat hebben we deze bijeenkomst dan ook gedaan. Een groep bestuurders voerde op locatie een discussie en een groep ICT’ers volgde die online.

Ondanks een aantal technische hobbels deelden we interessante inzichten en kregen we een kritische historische les van dr. Rina Knoeff. Ten slotte ging onze programmamanager Mirjam Bos in op het regionaal beleid voor Privacybescherming en Informatieveiligheid. We bespraken hoe we dit regionale PB&IV-beleid kunnen borgen, bijvoorbeeld tijdens de CoLab-activiteiten van Connect4Care. Kortom: een leerzame middag! Programmaraadsleden ontvangen separaat een verslag.

Nieuwe voorzitter Programmaraad

José van Vliet – Lid raad van bestuur ViVa! Zorggroep – volgt Ivo van der Klei op als voorzitter van de Programmaraad. We zijn blij met haar actieve bijdrage en grote enthousiasme voor deze rol.

ICT-infrastructuur

Dataverbruik stijgt door thuiswerken en videocommunicatie

Thuiswerken en videocommunicatie zijn de laatste maanden enorm toegenomen. Connect4Care ziet dat terug in sterk veranderende dataverkeerspatronen van ons netwerk. Nu de komende tijd weer meer medewerkers vanuit kantoor werken, verwachten we dat ook daar de behoefte aan videostreaming toeneemt. Bijvoorbeeld om te videobellen met collega’s die thuiswerken. Hierdoor kan het dataverbruik en -verkeer anders zijn dan voorheen. We monitoren dan ook continu en upgraden ondertussen onze centrale netwerkvoorzieningen. Zo blijf je veilig, snel en betrouwbaar van onze netwerk- en internetoplossingen gebruikmaken.

Vragen over je netwerkdienst van Connect4Care? Neem contact op met onze servicedesk

Zorgcommunicatie

ZIVVER NTA 7516 gecertificeerd

Goed nieuws! Als eerste leverancier voldoet ZIVVER aan NTA 7516: de norm voor veilig mailen in de zorg. Deze norm beschrijft aan welke randvoorwaarden je organisatie moet voldoen bij ad-hoc-communicatie van persoonlijke gezondheidsinformatie, waaronder e-mail. Gevoelige data kunnen zo veilig worden gedeeld en het gebruiksgemak voor zorgmedewerkers en cliënten vergroot.

Veilig mailen (ZIVVER) binnenkort beschikbaar voor Google Chrome

Op korte termijn brengt ZIVVER een extensie uit voor Google Chrome. Dat betekent dat je voortaan veilig berichten kan versturen en ontvangen vanuit Gmail. De extensie bevat dezelfde functionaliteiten als de reeds beschikbare Outlookplug-in van ZIVVER. De extensie wordt momenteel bij een groep klanten van ZIVVER uitgerold. Op basis van hun ervaringen wordt het product geoptimaliseerd en wordt de extensie officieel uitgebracht.

Meer weten over veilig mailen met ZIVVER? Mail naar Henk van de Kerkhof

Connect4Care

Yes, binnen! Certificering NEN 7510 & ISO 27001

Privacybescherming en Informatieveiligheid (PB&IV) is van groot belang voor Connect4Care. We moeten garanderen dat onze diensten voldoen aan alle standaarden. We zijn dan ook trots en blij dat de auditor onze organisatie en zorgcommunicatiediensten met vlag en wimpel certificeert.

Nieuwe bestuursleden Connect4Care

Op 12 juni 2020 heeft Connect4Care Huisartsen Coöperatie Zuid Kennemerland (HCZK) en Stichting Epilepsie Instellingen Nederland (SEIN) in ons bestuur verwelkomd. Nout Waller a.i. vertegenwoordigt HCZK en Jean Willem Barzilay vertegenwoordigt SEIN. Ons bestuur weerspiegelt de diversiteit van de zorg nu nog beter.


Ander nieuws