18 - 10 - 2022

Regionale uitrol ‘Met spoed beschikbaar’

Op initiatief van de coalitie Huisartsen Zuid Kennemerland (HZK), Veiligheidsregio Kennemerland (VRK), Huisartsen Haarlemmermeer en Spaarne Gasthuis gaat Connect4Care het programma ‘Met spoed beschikbaar’ in de regio uitrollen. Het programma helpt zorgverleners in de acute zorg met de digitale uitwisseling van gegevens. Zo worden zorgverleners beter ondersteund in hun werk, waardoor patiënten sneller de juiste zorg ontvangen. Op 8 november vindt een informatiesessie plaats. Wil je aansluiten bij de coalitie? Dat kan! Neem dan even contact met ons op.


Ander nieuws