23 - 09 - 2021

Samen voor een verantwoorde digitaliserende samenleving

Naast privacybescherming en informatieveiligheid speelt ook ethiek een steeds belangrijkere rol bij het digitaal gegevens uitwisselen. Connect4Care is daarom deelnemer geworden van ECP I Platform voor de InformatieSamenleving. Een onafhankelijk en neutraal platform waar overheid, wetenschap, bedrijfsleven, onderwijs en maatschappelijke organisaties samenwerken aan een verantwoorde vormgeving van onze digitaliserende samenleving. Een streven waar Connect4Care vanuit de zorg en samen met de regio graag aan bijdraagt.

ECP is de verbinder in Nederland voor de vertaalslag van technologie naar onze economie en samenleving. Van het duiden van impact naar het aanjagen en mede mogelijk maken dat Nederlandse bedrijven en overheden technologische vernieuwing gezamenlijk op kunnen pakken. Daarbij staat de positie van de mens altijd centraal.


Ander nieuws