Over Connect4Care

Samen digitaal versnellen voor betere zorg

Beter voor de patiënt, zorgverlener en samenleving. Dat is waar wij als regionale samenwerkingsorganisatie (RSO) in de regio Noord-Holland Zuid – Kennemerland, Amstelland en Meerlanden – voor staan.

Waarom Connect4Care?
Door de vergrijzing en betere behandelmethoden stijgen de vraag en de kosten van de zorg. De zorg moet daarom efficiënter en effectiever worden. Inzet van digitale technologie en communicatie is daarop een antwoord. Ze laten patiënten en zorgverleners beschikken over de informatie die voor diagnose en behandeling nodig is. Voorwaarde is wel dat zorgverleners met elkaar samenwerken. Connect4Care is de verbindende schakel die regionaal samenwerking faciliteert, technologische oplossingen biedt, expertise bouwt en innovatie stimuleert. Digitaal maken we de zorg samen beter.

Connect4Care bouwt

Connect4Care biedt beproefde zorgcommunicatiediensten om snel en veilig gegevens uit te wisselen. En biedt netwerkdiensten, zoals een eigen glasvezelnetwerk waarop zorgaanbieders in de regio kunnen aansluiten. Daarnaast onderzoeken we samen met onze partners steeds weer nieuwe mogelijkheden en initiëren we projecten om digitaal te versnellen voor betere zorg.

Connect4Care verbindt

Connect4Care is een netwerkorganisatie voor zorgaanbieders in de regio. We zijn penvoerder van de Programmaraad die zich inzet en voor optimale digitale zorgcommunicatie in de regio en de programmalijnen hiervoor uitzet. We smeden slimme coalities om samen projecten op te pakken en uit te rollen, coördineren subsidieaanvragen en adviseren waar nodig. Zo benutten we ons collectief.

Connect4Care inspireert

Connect4Care stimuleert innovatie en kennisuitwisseling. Daarbij zoeken we bewust ook samenwerking op met het bedrijfsleven en de wetenschap. Dit doen we met CoLab. Het is de plek voor exploreren (Lab), co-creëren en co-produceren (Fabriek), kennis delen (College), en ontmoeten en netwerken (Café). Want samen zijn we sterker om te innoveren en op te schalen voor betere zorg.

Stichting Connect4Care

Connect4Care is een stichting zonder winstoogmerk. We worden hoofdzakelijk gefinancierd door de zorgpartners in de regio. Aan hen leggen we rekening en verantwoording af.


Bestuur

Spaarne Gasthuis
Marijntje Wetzels (voorzitter)
Amstelring
Jeroen Lambriks (penningmeester)
GGZ inGeest
Fred Paling
Atalmedial
Claudia Pronk-Admiraal
Stichting Apotheek der Haarlemse Ziekenhuizen
Thijs Giezen
SEIN
Jean-Willem Barzilay
HCZK/HOZK
Nout Waller (a.i.)

Medewerkers

Fredrik Knoeff
Directeur
Michel Middelveld
Operationeel Manager
Barbara de Lange
Service Manager & Secretariaat
Marten Reijneveld
Security Officer
Bram Pijls
Manager Zorgnetwerk en Innovatie
Marjon Bijlenga
Manager Beheer
Henk Hoven
Adviseur Netwerk
Richard van der Linden
Security Officer