Over Connect4Care

De juiste data op de juiste plek, daar zet Connect4Care zich continu voor in. Want meer inzicht en efficiency houdt onze zorg goed, betaalbaar en toegankelijk. Vergroot het werkplezier van zorgverleners. En helpt burgers om zo gezond en vitaal mogelijk te blijven. Wij zijn een regionale samenwerkingsorganisatie (RSO) in Noord-Holland Zuid.

Door de vergrijzing en betere behandelmethoden nemen de vraag naar zorg en de kosten ervan alsmaar toe. Goede databeschikbaarheid helpt het tij te keren. Met digitale technologie, en goed op elkaar afgestemde zorgprocessen en ICT krijgen we de juiste data op de juiste plek. Zodat de zorg efficiënter en effectiever opereert, zorgverleners beter diagnosticeren en samen met de patiënt de beste behandeling kunnen bepalen.

Synergie bevorderen

Connect4Care is een netwerkorganisatie voor zorgaanbieders en is penvoerder van de Programmaraad die zich inzet voor optimale digitale zorgcommunicatie. We bieden een onafhankelijk platform om de synergie van samenwerking tussen de aangesloten zorgorganisaties te bevorderen. We geven hun overzicht van de (inter)nationale en (inter)regionale ontwikkelingen die spelen. We smeden slimme coalities om met elkaar projecten op te pakken en uit te rollen. Zo spreiden we investeringen en besparen we kosten door gezamenlijke inkoop en beheer. Ook coördineren we subsidieaanvragen en adviseren we waar nodig of indien gevraagd op maat. Zo benutten we ons collectief.

Kennis delen & innoveren

Met onze inspirerende CoLab-activiteiten stimuleren wij innovatie en kennisuitwisseling. Daarbij zoeken we bewust ook samenwerking op met patiënten(vertegenwoordigers), het bedrijfsleven en de wetenschap. Het is de plek voor exploreren (Lab), cocreëren en coproduceren (Fabriek), kennis opdoen (College), ontmoeten, netwerken en inzichten en delen (Café). Iedereen is hierbij welkom want goede zorg bouwen we met elkaar.

Digitaal data uitwisselen

Daarnaast bieden wij beproefde zorgcommunicatiediensten om snel en veilig gegevens uit te wisselen. En netwerkdiensten waarop zorgaanbieders in de regio kunnen aansluiten. Daarnaast onderzoeken we samen met onze partners steeds weer nieuwe mogelijkheden en initiëren we diensten om de juiste data op de juiste plek te bieden. Privacy en informatieveiligheid zijn daarbij gewaarborgd.

Stichting Connect4Care

Connect4Care is een stichting zonder winstoogmerk. We worden hoofdzakelijk gefinancierd door de zorgpartners in de regio. Aan hen leggen we rekening en verantwoording af.


Bestuur

Amstelring
Jeroen Lambriks (voorzitter)
Spaarne Gasthuis
Pieternel Hummelen (penningmeester)
GGZ inGeest
Fred Paling
Atalmedial
Claudia Pronk-Admiraal
Stichting Apotheek der Haarlemse Ziekenhuizen
Thijs Giezen
SEIN
Jean-Willem Barzilay
HCZK/HOZK
Nout Waller (a.i.)

Medewerkers

Fredrik Knoeff
Directeur
Marjon Bijlenga
Manager Beheer
Barbara de Lange
Service Manager & Secretariaat
Michel Middelveld
Operationeel Manager
Paula Hoogeveen
Programmamanager
Bram Pijls
Manager Zorgnetwerk en Innovatie
Richard van der Linden
Security Officer