023 224 8613
toggle menu

Programmaraad Noord-Holland Zuid

Op bestuurlijk niveau komen tot gezamenlijke uitwisseling van patiëntgebonden informatie tussen zorgaanbieders onderling en met patiënten/cliënten in de regio Noord-Holland Zuid

Doelstelling Programmaraad
Eind 2013 is de onafhankelijke regionale Programmaraad opgericht. Het doel van de Programmaraad is: op bestuurlijk niveau komen tot gezamenlijke uitwisseling van patiëntgebonden informatie tussen zorgaanbieders en patiënten in de regio Noord-Holland Zuid.

Convenant
De gezamenlijke ambitie, uitgangspunten en doelstellingen zijn vastgelegd in een convenant ‘Delen van informatie’. Door ondertekening van het convenant verklaart een zorgorganisatie gegevens te willen delen met medebehandelaren en met de patiënt/cliënt om de kwaliteit van de zorg in de regio te verbeteren. De gegevensuitwisseling moet voldoen aan privacywet- en regelgeving en volgens een samenhangende architectuur ontwikkeld worden. De Programmaraad maakt het strategisch beleid en bewaakt de afspraken die zijn vastgelegd in dit convenant. Iedere zorgorganisatie – of georganiseerde beroepsgroep in de zorgsector– in de regio kan lid worden van de Programmaraad, onder voorwaarde dat het convenant ondertekend wordt.

Overzicht deelnemers

Zorgorganisaties

Patiënt-cliëntvertegenwoordiging


Meedoen? >