Privacy & Veiligheid

Voor goede zorg zijn zorgorganisaties sterk afhankelijk van goede ICT-voorzieningen met een zeer hoge mate van veiligheid, betrouwbaarheid en privacybescherming.

Connect4Care neemt de bescherming van privacy serieus. Wij doen er alles aan om data op transparante wijze te verwerken en te beschermen. En voldoen aan de wettelijke eisen uit de AVG. Zo sluiten we verwerkersovereenkomsten af met onze leveranciers en hebben we voor het Regioportaal een regionaal toestemmingsregister operationeel

Als je contact met ons opneemt of deelneemt aan onze activiteiten, hier lees je onze privacyverklaring.

Informatieveiligheid

Onze diensten voldoen aan de veiligheidsnormen voor communicatie in de zorg. Zo ondergaan we interne en externe audits en voeren we binnen onze organisatie een strikt privacybescherming- en informatieveiligheidsbeleid onder toezicht. We hebben een security-officer om daarop toe te zien. Sinds 2014 zijn wij NEN7510 gecertificeerd.

Daarnaast ondergaan we voor het Regiopatiƫntenportaal Mijndoc.nu ieder jaar een externe en onafhankelijke DigiD-audit. Ook in 2021 hebben we deze audit met succes doorlopen.

Veilige ICT-Infrastructuur

Door gebruik van onze eigen ICT-infrastructuur en eigen virtuele netwerken schermen we de informatie af van het internet. Dat levert een hoog beveiligingsniveau op. Verder laten we onze ICT-infrastructuur regelmatig testen op beveiliging. Zo ondergaan we ieder jaar een externe en onafhankelijke DigiD-audit. Ook in 2021 hebben we deze audit met succes doorlopen.

Servicepunt Privacy en Informatieveiligheid helpt je verder

Connect4Care faciliteert de borging van privacybescherming & informatieveiligheid in je organisatie. Sinds 1 juni 2021 bieden we via het Servicepunt Privacy & Informatieveiligheid een combinatie van een toolkit, permanente educatie en een kennisnetwerk. Je krijgt van ons vooringevulde templates, stappenplannen en updates waardoor je meteen zelf aan de slag kunt, ook zonder veel voorkennis. Als het nodig is, kunnen we jouw knelpunten ook samen op maat aanpakken. Lees meer over het Servicepunt

Publicatie Onze zorg voor privacybescherming en informatieveiligheid

In deze publicatie lees je aan de hand van het Nictiz 5-lagenmodel welke maatregelen Connect4Care zelf neemt en wat wij van onze afnemers, zorgaanbieders en leveranciers verwachten op het gebied van privacybescherming en informatieveiligheid. Bekijk de publicatie

Regionaal beleid Privacy Bescherming en Informatie Veiligheid (PB&IV)

Connect4Care adviseert zorgorganisaties in de regio over PB&IV. Samen met de klankbordgroep werken we aan een nieuwe versie van het regiobrede beleid.