Privacyverklaring

Connect4Care neemt de bescherming van privacy en diensten serieus. Wij doen er alles aan om gevoelige data te beschermen en op transparante wijze te verwerken. Zo ondergaan we jaarlijks audits en voeren we intern een strikt privacybescherming- en informatieveiligheidsbeleid onder toezicht van een security officer.

Connect4Care verwerkt persoonsgegevens van samenwerkingspartners, leveranciers, medewerkers, bestuurders en andere belanghebbenden. Bij de verwerking van persoonsgegevens houden wij ons aan de eisen die de privacywetgeving stelt. Dat betekent onder andere dat:

 • wij via deze verklaring duidelijk vermelden met welke doeleinden persoonsgegevens worden verwerkt;
 • wij onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden;
 • wij u eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist;
 • wij passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;
 • wij uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen;
 • wij uw gegevens niet aan derden ter beschikking stellen zonder uw uitdrukkelijke toestemming.

Connnect4Care is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Wij raden u aan deze zorgvuldig te lezen.

Gebruik van persoonsgegevens

Connect4Care verwerkt uw persoonsgegevens omdat u gebruikmaakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij voor onze dienstverlening en activiteiten verwerken:

 • Contactgegevens
 • Functie / beroep / bedrijfsnaam
 • Financiële gegevens
 • Contractgegevens
 • Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens

Doel van de verwerking

Connect4Care verwerkt uw persoonsgegevens om:

 • overeenkomsten uit te voeren;
 • u te informeren over (wijzigingen van) onze diensten en producten;
 • onze nieuwsbrief en/of reclamemateriaal te verzenden;
 • u te informeren over (online) bijeenkomsten en events waarin u mogelijk geïnteresseerd bent;
 • u te informeren over relevant nieuws gerelateerd aan onze producten, diensten en bijeenkomsten.

Bijeenkomsten

Van de deelnemers aan onze bijeenkomsten en/of evenementen verwerkt Connect4Care de volgende persoonsgegevens:

 • Uw naam in een presentielijst die inzichtelijk is voor iedere bezoeker. Presentielijsten worden maximaal 1 jaar bewaard.
 • E-mailadressen en telefoonnummers zodat we alle deelnemers om een evaluatie van de bijeenkomst/het evenement kunnen vragen en met elkaar in contact brengen als ze dat op prijs stellen. Bij acceptatie van de aanmelding voor evenement/bijeenkomst gaat u akkoord met deze gebruiksdoeleinden van uw persoonsgegevens.
 • Beeldmateriaal. Tijdens bijeenkomsten en/of evenementen worden door Connect4Care soms foto’s en video’s gemaakt. Deze kunnen worden gepubliceerd op de locatie, onze website, de nieuwsbrief en social media. Deze publicaties zijn vrij toegankelijk. Voor publicatie vragen wij uw toestemming met een toestemmingsformulier dat van toepassing is op het specifieke evenement/bijeenkomst. U kunt te allen tijde uw toestemming intrekken en /of wijzigingen. Eerder geplaatste foto’s worden op verzoek altijd direct verwijderd. Connect4Care is niet verantwoordelijk voor vervaardigd beeldmateriaal anders dan in opdracht vanConnect4Care noch voor de distributie en/of publicatie hiervan.

Bewaartermijnen

Connect4Care bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verwerkt. Voor onze dienstverlening hanteren wij voor de volgende categorieën van persoonsgegevens de wettelijke bewaartermijn van 7 jaar na beëindiging van de overeenkomst:

 • Naamgegevens
 • Adresgegevens
 • Contactgegevens
 • Financiële gegevens
 • Contractgegevens
 • Beroep en betrekking

De grondslag voor deze bewaartermijn is deels wettelijk vastgelegd en is deels noodzakelijk voor uitvoer van de overeenkomst. Of de verwerking heeft betrekking op gegevens die openbaar gemaakt zijn door de betrokkene zelf.

Verstrekking aan derden

Connect4Care verstrekt gegevens uitsluitend aan derden als dit nodig is om onze overeenkomst met u uit te voeren, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Medewerkers

Van medewerkers – inclusief ingehuurd personeel en stagiairs – worden zo weinig mogelijk persoonsgegevens opgeslagen om hun privacy zoveel mogelijk te beschermen. Connect4Care slaat alleen noodzakelijke gegevens op voor de werkrelatie. Denk hierbij aan gegevens die benodigd zijn voor de belastingdienst, salarisadministratie, communicatie met de medewerker en voor het organiseren van loopbaanbegeleiding. Onder andere worden contactgegevens, het Burgerservicenummer, een kopie van het identiteitsbewijs en verslagen van functioneringsgesprekken opgeslagen. Desgewenst slaan we de gegevens op van een contactpersoon bij noodsituaties.

Bijzondere persoonsgegevens – bijvoorbeeld religie, strafrechtelijk verleden, ras en gezondheidsgegevens – mogen niet worden vastgelegd, tenzij hiervoor een gegronde reden is en hiervoor toestemming is gevraagd.

Voor goed werkgeverschap heeft Connect4Care de verplichting om sommige persoonsgegevens te delen met externe partijen, zoals de Belastingdienst, UWV, het pensioenfonds en de bedrijfsarts. Wij delen gegevens alleen met derden wanneer dat noodzakelijk is voor het uitvoeren van de arbeidsovereenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting.

Cookies

Connect4Care gebruikt cookies om onze website persoonlijker en gebruiksvriendelijker te maken. Een cookie is een klein bestandje dat op uw computer, tablet of smartphone wordt opgeslagen en waardoor de website u herkent bij een volgend bezoek. Connect4Care maakt gebruik van functionele en analytische cookies.

Functionele cookies zorgen ervoor dat de website goed functioneert. Denk bijvoorbeeld aan de werking van contact- en aanmeldformulieren.

Analytische cookies die anoniem zijn stellen ons in staat om het websitebezoek te meten. Deze statistieken geven ons bijvoorbeeld inzicht in hoe vaak onze website wordt gebruikt, naar welke informatie bezoekers op zoek zijn en welke pagina's het meest worden bezocht. We analyseren en verbeteren de website om een bezoek zo prettig mogelijk te maken.

Beveiliging

Connect4Care neemt beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken. Onze kantoororganisatie en diensten zijn NEN7510 gecertificeerd. Ieder jaar ondergaan wij een DigiD audit.

Connect4Care werkt alleen samen met partijen waarmee goede afspraken zijn gemaakt.

Daarnaast maakt Connect4Care in bepaalde gevallen gebruik van IT-systemen van leveranciers, waarmee medische gegevens worden uitgewisseld. Omdat deze leveranciers het systeem goed moeten onderhouden, en moeten kunnen handelen in geval van problemen is het mogelijk dat de leverancier ook toegang heeft tot het systeem waarop persoonsgegevens worden verwerkt. In alle gevallen zorgen wij ervoor dat deze derde partijen voldoen aan voldoende waarborgen op het gebied van privacy en beveiliging. Dat leggen we vast in ‘verwerkersovereenkomsten’ en we controleren een adequate uitvoering via gecertificeerde procedures.

In deze publicatie leest u aan de hand van het Nictiz 5-lagenmodel welke maatregelen Connect4Care zelf neemt en wat wij van onze afnemers, zorgaanbieders en leveranciers verwachten op het gebied van privacybescherming en informatieveiligheid.

Inzage en wijziging van uw gegevens

Voor vragen over ons privacybeleid of vragen over inzage en wijzigingen in (of verwijdering van) uw persoonsgegevens kunt u te allen tijde contact met ons opnemen via onderstaande gegevens.

U kunt ons ook een verzoek toesturen om deze gegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen. Ook kunt u een verzoek indienen om een gegevensexport op te vragen voor gegevens die wij met uw toestemming gebruiken, of gemotiveerd aangeven dat u de verwerking van persoonsgegevens door ons wil laten beperken.

Om misbruik te voorkomen, kunnen wij u daarbij vragen om u adequaat te identificeren. Wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, dient u een kopie van de cookie in kwestie mee te sturen. U kunt deze terugvinden in de instellingen van uw browser. Als de gegevens niet kloppen, kunt u ons verzoeken om de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen.

Autoriteit Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heeft u ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen deze verwerkingen van persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Meer weten?

U kunt Connect4Care bereiken via info@connect4care.nl

In deze publicatie leest u aan de hand van het Nictiz 5-lagenmodel welke maatregelen Connect4Care zelf neemt en wat wij van onze afnemers, zorgaanbieders en leveranciers verwachten op het gebied van privacybescherming en informatieveiligheid.

Wijzigen van beleid

Connect4Care behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in de bovenstaande verklaring.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 18 januari 2024.