023 224 8613
toggle menu

Privacyverklaring

Connect4Care is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Zie onze contactgegevens op connect4care.nl/contact.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Connect4Care verwerkt uw persoonsgegevens. Dit doen wij in de volgende situaties:

  • U bent bezoeker van onze website(s).
  • U neemt dienstverlening van ons af en/of heeft contact met ons daarover.
  • U heeft zich ingeschreven voor onze nieuwsbrief.

Wij informeren u graag over deze verwerkingen in deze privacyverklaring.

Verwerking van gegevens omdat u onze website bezoekt

Doel en grondslag

Wij verwerken uw gegevens omdat u ervoor heeft gekozen onze website te bezoeken.

Onze website gebruikt technische, functionele cookies en analytische cookies, die alle geen herleidbare (persoons)gegevens bevatten. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren functioneert. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie, die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser, verwijderen. Deze persoonsgegevens worden niet met derden gedeeld. Op onze contactpagina staat een kaart van Google Maps, waarvoor geanonimiseerde gegevens met Google worden gedeeld (ingericht conform ‘Handleiding privacyvriendelijk instellen van Google Analytics’ van de Autoriteit Persoonsgegevens van 6 maart 2018).

Ook kunt u uw gegevens achterlaten via het contactformulier.

Type persoonsgegevens

Voor deze verwerking verwerken wij de volgende categorieën persoonsgegevens: naam, e-mailadres, telefoonnummer.

Bewaartermijn

Geanonimiseerde gegevens ten behoeve van websiteoptimalisatie worden 24 maanden bewaard. De overige cookies worden bewaard voor de duur van de sessie.

Gegevens die u via het contactformulier heeft toegestuurd, worden na afhandeling binnen 4 weken verwijderd.

Beveiliging van gegevens

Connect4Care neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Rechten van u als betrokkene

Indien u vragen heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens en het uitoefenen van uw rechten als betrokkene dan kunt u deze stellen via de contactgegevens zoals bovenaan deze pagina.

Om er zeker van te zijn dat een eventueel verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u om passend bewijs aan te leveren dat het uw persoonsgegevens betreft en deze met het verzoek mee te sturen. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Verwerking van gegevens vanuit onze dienstverlening

Doel en grondslag

Wij verwerken uw gegevens met als doel de dienstverlening aan u te kunnen verlenen, waaronder het bijhouden van de gebruikersadministratie en het onderhouden van het contact met u t.b.v. informeren en factureren. De wettelijke grondslag voor de verwerking van de gegevens is de overeenkomst die wij met u zijn aangegaan. Uw gegevens worden verder niet met derden gedeeld, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Vanuit onze dienstverlening zijn wij veelal niet als een zogenaamde verwerker aangemerkt en voeren wij uitsluitend administratie. In dat geval sluit u rechtstreeks een verwerkersovereenkomst af met onze leverancier(s), omdat zij de feitelijke verwerking voor u uitvoeren. Hierbij bent u de verantwoordelijke voor de gegevens.
In het geval dat Connect4Care specifiek en uitdrukkelijk wel voor u gegevens van uw betrokkenen verwerkt, maken we hier specifieke afspraken over en leggen deze vast in een (verwerkers)overeenkomst. Dit laatste is het geval voor onze dienstverlening van Doc2Doc en MijnDoc.nu.

Type persoonsgegevens

Voor onze dienstverlening verwerken wij de volgende categorieën persoonsgegevens: n.a.w. gegevens, geslacht, telefoonnummer(s), rekeningnummer(s), gebruikersnaam, e-mailadres.

Daarnaast verwerken wij het BSN in het geval van Doc2Doc en MijnDoc.nu.

Bewaartermijn

Gegevens waarvoor Connect4Care de verantwoordelijke is, zoals de gebruikersadministratie, worden bewaard voor de duur van de overeenkomst. De afnemers zijn verantwoordelijke voor de (persoons)gegevens binnen de diensten, die mogelijk aanvullende bewaartermijnen bepalen samen met de toeleveranciers van Connect4Care. Hier heeft Connect4Care geen invloed op.

Beveiliging van gegevens

Uw gegevens worden met de grootste zorgvuldigheid verwerkt en beveiligd. Connect4Care heeft een intern beveiligingsbeleid en stelt maatregelen vast op basis van een risicoanalyse. Basismaatregelen zoals gegevenstransport versleuteld met TLS, maatregelen rondom e-mail waaronder SPF, DKIM, DMARC en gebruik van DNSSEC spreken bij Connect4Care voor zich.

Onze medewerkers worden met grote regelmaat geïnformeerd over het interne beleid, risico’s en maatregelen op het gebied van persoonsgegevensverwerking, informatiebeveiliging en cybersecurity.

Rechten van u als betrokkene

Indien u vragen heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens en het uitoefenen van uw rechten als betrokkene dan kunt u deze stellen via de contactgegevens zoals bovenaan deze pagina.

Om er zeker van te zijn dat een eventueel verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u om passend bewijs aan te leveren dat het uw persoonsgegevens betreft met het verzoek mee te sturen. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek.

Verwerking van gegevens indien u zich heeft ingeschreven voor onze nieuwsbrief

Doel en grondslag

Wij verwerken uw gegevens om u een nieuwsbrief, mailing of andere (al dan niet elektronische) boodschap te sturen. U heeft ons hiervoor toestemming gegeven door u in te schrijven voor de nieuwsbrief of wij doen dit omdat u een overeenkomst met ons heeft en wij u graag op de hoogte houden van onze dienstverlening en ontwikkelingen. Uw gegevens worden verder niet met derden gedeeld.

Type persoonsgegevens

Voor deze verwerking verwerken wij de volgende categorieën persoonsgegevens: n.a.w. gegevens, geslacht, telefoonnummer(s), e-mailadres.

Bewaartermijn

U kunt zich te allen tijde uitschrijven uit onze mailings, nieuwsbrieven, etc. In onze mailings vindt u een link om u af te kunnen melden.

Rechten van u als betrokkene

Indien u vragen heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens en het uitoefenen van uw rechten als betrokkene dan kunt u deze stellen via de contactgegevens zoals bovenaan deze pagina.

Om er zeker van te zijn dat een eventueel verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u om passend bewijs aan te leveren dat het uw persoonsgegevens betreften deze met het verzoek mee te sturen. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Delen van persoonsgegevens met derden

Wij delen uw gegevens niet met derden, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.