Programmaraad

In de Programmaraad werken ± 25 zorgorganisaties samen aan optimale zorgcommunicatie binnen de regio Kennemerland, Amstelland en Meerlanden. Hiervoor stemmen zij zorg en technologie op elkaar af op basis van zorginhoudelijke roadmaps en een Regionale Agenda Gegevensuitwisseling.

Het grote dilemma

Voor de digitale gegevensuitwisseling en het ontwerpen van netwerkzorg moeten we samen inrichten, innoveren en implementeren. Maar dat is supercomplex. Want hoe zorgen we voor goed op elkaar afgestemde zorg en vergelijkbare zorgpaden? Terwijl de technologie razendsnel verandert en we samen moeten inspelen op wetgeving, landelijk beleid, landelijke prioriteiten, VIPP-programma’s, (inter)regionale ontwikkelingen en dynamiek tussen zorgorganisaties? De Programmaraad en Connect4Care zetten zich samen in om zorg en ICT bij elkaar te brengen en zo de juiste data op de juiste plek te krijgen.

Aanpak: juiste data op de juiste plek

  • Om zorg en technologie op elkaar af te stemmen, biedt Connect4Care expertise en een neutraal podium voor samenwerking. Zo bevordert de synergie van samenwerking. Klein of groot, mondig of ingetogen: iedere zorgorganisatie in de Programmaraad telt. Want netwerkzorg bieden we tenslotte met elkaar.
  • Om de juiste data op de juiste plek te krijgen, staan de zorgverlening en de patiënt centraal. De ICT is daarbij volgend. We werken hiervoor met zorginhoudelijke roadmaps en de Regionale Agenda Gegevensuitwisseling.
  • In de roadmaps geven belanghouders samen vorm aan de paden voor netwerkzorg. Naast ICT’ers, bestuurders en kwaliteitsmanagers betrekken we bijvoorbeeld ook CxIO’s, zorgverleners, patiënten, cliënten en hun vertegenwoordigers. Want een brede groep biedt meer inzicht, creëert draagvlak en vergroot veranderkracht.
  • Dat lukt echter alleen als we meer grip hebben op ontwikkelingen en weten welke krachten er buiten ons om spelen. Voor optimale transparantie hebben we in maart 2023 de Regionale Agenda Gegevensuitwisseling geïntroduceerd. Deze biedt per zorgsector een overzicht van de relevante ontwikkelingen op het gebied van wetgeving, landelijk beleid, landelijke prioriteiten, VIPP-programma’s en (inter)regionale ontwikkelingen. Ook communiceert de agenda wat we als regio wel en niet oppakken of volgen.
  • In 2023 zijn Hybride zorg, Medicatieoverdracht en PGO de 3 paden voor netwerkzorg die we samen gaan verkennen.
  • Connect4Care organiseert hiervoor passende CoLab-activiteiten en brengt coalities samen. We zetten lerende netwerken op, experimenteren in proeftuinen, pakken samen projecten op, bouwen expertise op en wisselen met elkaar best practices, kennis en ervaringen uit.

Samenwerken tussen alle zorgsectoren

De Programmaraad kent een brede afspiegeling van de zorg en bestaat uit ziekenhuizen, verpleeg- en verzorgingshuizen en thuiszorgorganisaties (VVT), gehandicaptenzorg, ggz-instellingen, spoedposten, huisartsenverenigingen, laboratoria, apotheken en specialistische zorgorganisaties.

De raad beoogt doelmatige data-uitwisseling binnen een samenhangende regionale architectuur en ontwikkelt met elkaar paden voor netwerkzorg. Daarnaast coördineert de Programmaraad samen met Connect4Care maatregelen om de privacy van patiënten en cliënten te beschermen, en informatieveiligheid te waarborgen. De ambities van de aangesloten zorgorganisaties zijn vastgelegd in het convenant Delen van informatie.

Nout Waller is voorzitter van de Programmaraad en is directeur/bestuurder van HZK.

Ook deelnemen?

Deelnemen aan de Programmaraad is mogelijk voor alle zorgorganisaties en aanverwante georganiseerde beroepsgroepen in Noord-Holland Zuid: Kennemerland, Amstelland en Meerlanden.

Wil je als zorgorganisatie ook lid worden van de Programmaraad? Neem even contact met ons op. We bespreken dan met elkaar de mogelijkheden.


Huisartsenvereniging Haarlemmermeer en omstreken
Spoedpost Zuid-Kennemerland
Stichting Samenwerkende Apotheken Haarlemmermeer