023 224 8613
toggle menu

Integraal Zorg Overzicht

IZO

Alle verzamelde gegevens van een patiënt op één overzicht

Connect4Care bouwt aan een regionaal platform om gegevens uit te kunnen wisselen tussen zorgverleners, en met de patiënt of cliënt.

Eén integraal overzicht
Connect4Care ontwikkelt een Integraal Zorg Overzicht (IZO). Hierop staan alle verzamelde gegevens van een patiënt bij de aangesloten zorgorganisaties uit de regio. Bijvoorbeeld de voorgeschreven medicatie, diagnoses van de huisarts en specialist(en) of het zorgplan van de wijkverpleging. Patiënten of cliënten kunnen ook zelf gegevens toevoegen en delen met zorgverleners.


Actuele status direct inzichtelijk
Ook de verschillende zorgverleners kunnen het overzicht inzien, mits de patiënt of cliënt daarvoor toestemming heeft gegeven. Zo zijn de patiënten, cliënten en behandelaren steeds op de hoogte van behandelplannen, labaanvragen en voorgeschreven medicatie door andere zorgverleners. Dit maakt de behandeling veiliger en bespaart dubbel onderzoek.


Ook bovenregionaal
We richten het platform zo in dat ook zorgverleners buiten onze regio toegang kunnen krijgen tot het IZO. Voor meer informatie over de ontwikkeling van het ICT-platform, bekijk onze visie.