023 224 8613
toggle menu

Uitbreiding C4C-zorgverlenersportaal

Doc2Doc

Doc2Doc wordt uitgebreid

In het C4C-zorgverlenersportaal - Doc2Doc kunnen zorgverleners veilig medische gegevens van hun patiënten uit ziekenhuis en laboratorium inzien. Het C4C-patiëntenportaal - MijnDoc.nu is een regionaal platform waar de patiënt zelf de toestemming vastlegt om de patiëntgegevens te delen met de zorgverleners in de regio.

De volgende deelprojecten maken deel uit van de doorontwikkeling van het C4-regioportaal:
• Het aansluiten van de specialisten ouderengeneeskunde en artsen verstandelijk gehandicapten op Doc2Doc. Deze specialisten en artsen hebben straks op een veilige en gebruikersvriendelijke wijze inzage in de relevante medische gegevens uit het Spaarne Gasthuis en relevante labuitslagen voor een goede behandeling van hun patiënten/cliënten.
• Het aansluiten van apothekers op Doc2Doc. Apothekers hebben straks op een veilige en gebruikersvriendelijke wijze inzage in de relevante labuitslagen en medicatie-afspraken uit het Spaarne Gasthuis voor een betere medicatiebewaking van hun patiënten/cliënten.