27 - 02 - 2022

CMIO kan te grote afhankelijkheid van leveranciers helpen voorkomen

Jurriaan Kok is anesthesioloog bij het Rode Kruis Ziekenhuis en werkt daarnaast een dag in de week als CMIO. Jurriaan: ‘Ik heb altijd al affiniteit gehad met ICT-projecten die het werk makkelijker, prettiger, beter maken en heb hiervoor ook zelf initiatieven ondernomen. Als CMIO zit ik onder andere in het zorginnovatieteam dat kijkt hoe we door middel van slimme digitaliseringsoplossingen nog betere en veiliger zorg kunnen bieden met minder administratieve lasten voor de zorgverleners.’

Hoe is je samenwerking met de ICT-afdeling en de medische staf?

‘We werken goed samen. Als CMIO ben ik technisch meer verdiept dan een gemiddeld staflid en weet ik beter wat er op ICT-gebied landelijk en regionaal speelt. De staf kan mij vragen stellen en bij mij verzoeken neerleggen. Die bespreek ik met ICT: kunnen we dit (zelf) doen, zijn er alternatieven, hebben we externe expertise nodig? Vervolgens breng ik samen met de CIO advies uit aan de raad van bestuur. De raad neemt de uiteindelijke beslissing.

‘Mooi om te horen dat de ICT-afdeling zegt: we hebben nu een communicatiekanaal via wie we de ontwikkelingen van de informatietechnologie binnen de zorg helder kunnen laten overbrengen op de medische staf.’
Jurriaan Kok, CMIO Rode Kruis Ziekenhuis

Goed advies krijgen

Wat geregeld voorkomt, is dat een arts iets heeft gelezen of gezien op een congres over een praktische oplossing en dan teleurgesteld is als de ICT-afdeling zegt: computer says no. Maar ICT’ers weten natuurlijk als geen ander wat er binnen de huidige of nieuwe systemen mogelijk is. Ik leg mijn collega’s dan uit waarom het niet mogelijk is. Bijvoorbeeld omdat het systeem niet goed koppelt met een dossier van de huisarts of VVT. Vaak is men uiteindelijk toch tevreden. Ook al is de oplossing of het advies misschien anders dan je voor ogen had.’

Waarom is het goed om een CMIO in huis te hebben?

‘Op welk gebied dan ook: het is altijd wenselijk om iemand in huis te hebben die er vaste tijd voor heeft om een project of proces te begeleiden. ICT maakt steeds meer deel uit van ons leven en wordt steeds belangrijker voor onze zorg. Een vakgebied waarmee we de zorg kunnen verbeteren. Maar waar ook veel kan misgaan en veel geld mee gemoeid is. Belangrijk is dat iemand zich daarin specialiseert en weloverwogen adviezen kan geven.

Te veel afhankelijkheid voorkomen

Kijk, nog steeds domineert een kleine groep grote aanbieders de markt. Tegelijkertijd zijn er veel nieuwe aanbieders die meer mogelijkheden bieden en bereid zijn samen met jou initiatieven te ontwikkelen. Maar deze kleinere partijen worden vaak buiten beschouwing gelaten als iemand binnen een organisatie zich er niet voldoende in kan verdiepen. Je hebt écht tijd nodig, anders wordt er voor jou als zorgorganisatie besloten wat er gaat gebeuren.’

Tot slot: wat kan Connect4Care voor jou als CMIO betekenen?

‘Ik wil weten wat er landelijk en regionaal speelt en zoek graag de samenwerking op met andere CMIO’s. Fijn als Connect4Care dit faciliteert. Het is ook goed dat zij ons informeren over de visies van de verschillende zorgorganisaties binnen de regio. Uiteindelijk willen we zo goed mogelijk informatie uitwisselen en voorkomen dat een patiënt twee keer moet bloedprikken omdat het niet in ons dossier of van de huisarts staat dat er al is geprikt.’

Dit is het derde en laatste interview van een miniserie gesprekken met een CNIO en CMIO’s uit de eerstelijns- en tweedelijnszorg in onze regio.


Nieuwste publicaties