05 - 08 - 2020

Whitepaper De zorg aan zet

Voor goede zorg en de Juiste Zorg op de Juiste Plek is data-uitwisseling cruciaal. Maar de praktijk is weerbarstig. Technologische ontwikkelingen gaan snel waardoor een vergezicht lastig te bepalen is. We zien vaak keuzestress ontstaan die een zekere mate van verlamming veroorzaakt met verlies van regie als gevolg. Voor behoud van voldoende slagkracht is een combinatie nodig van visie op technologie en effectief samenwerken. Ons paper biedt hiervoor concrete voorstellen en helpt ook onze regionale samenwerking binnen de Programmaraad te versterken. Op 17 september 2020 nam secretaris-generaal Gerritsen van VWS het paper in ontvangst met de volgende boodschap voor ons.

Bekijk webinar whitepaper

Op dinsdag 22 september 2020 vond er een webinar plaats om het whitepaper nader toe te lichten.
Bekijk het webinar

En hoe gaan we nu in onze regio verder?

Er ligt een verzoek bij de deelnemende organisaties van de Programmaraad om de jaarplannen met Connect4Care te delen. Op basis van het architectuurmodel in het whitepaper kunnen we met deze plannen een roadmap maken en de programmalijnen verder uitwerken. Connect4Care kijkt of we zorgorganisaties kunnen faciliteren; of ze elkaar kunnen helpen en we zo de samenwerking binnen onze regio kunnen versterken. En daarmee de digitale gegevensuitwisseling versnellen voor betere zorg.

Geïnspireerd? Suggesties? Vragen?

Met dit whitepaper willen we met onze inzichten het zorgveld dienen. Omdat de wereld niet stilstaat en alles altijd draait, gaan we het gesprek graag doorlopend aan.

Stuur ons een mail of bel 023 224 86 13.

Handig: downloads whitepaper De zorg aan zet

Dit zipbestand bevat jpg's van het architectuurmodel (pagina 36), tabel focus samenwerking en relatie met trends en doorontwikkeling architectuurmodel (pagina 47) en 7 aanbevelingen om aan zet te komen, pagina 51 van de whitepaper.

Download Architectuurmodel met toelichting

Download zipbestand met jpg's

Download PDF whitepaper


Nieuwste publicaties