30 - 10 - 2023

Ebook Van polder naar forum

Ons zorgstelsel moet kunnen meebewegen met huidige en toekomstige uitdagingen om passende zorg voor nu en later mogelijk te maken. Alleen niemand lijkt te weten hoe. Dit e-book doet een voorzet hoe we tot vernieuwing van het stelsel kunnen komen. Niet langer gefragmentariseerd en polderend, maar samen met alle betrokken partijen en met aandacht voor maatschappelijke ontwikkelingen, publieke waarden en de behoeften van burgers.

Dit e-book neemt de digitale transitie en de beweging naar passende zorg als leidend thema. Daarvan maakt de trend naar datagedreven werken via dataplatformen en de focus op gezondheidsbevordering deel uit. Eerst bekijken we 5 kernvoorwaarden om passende zorg waar te maken. Deze kernvoorwaarden brengen we vervolgens bij elkaar via de aanpak van een ecosysteem en een governance van steward-ownership.

Daarna zien we hoe we met een praktisch bestuursmodel bestaande knelpunten kunnen aanpakken en daarmee de weg vrijmaken voor een hernieuwd stelsel. Tot slot volgen 6 aanbevelingen voor vervolgstappen, op regionaal en landelijk niveau.


Nieuwste publicaties