11 - 07 - 2023

Magazine Update Juli 2023


Wat gebeurde er de afgelopen 12 maanden en waar staan we nu? Met welke projecten, roadmaps en activiteiten speelt Connect4Care in op de landelijke plannen waar databeschikbaarheid, passende hybride zorg, brede samenwerking, vertrouwen en digitaal versnellen centraal staan? En wat betekenen deze visies en akkoorden voor bijvoorbeeld bestuurders, C(M)IO’s, huisartsen, zorgverleners, innovatiemanagers en commerciële dienstverleners? Samen met belanghouders blikken we terug en schakelen we vooruit in ons jaarmagazine Update met als thema 'De landelijke versnelling: schakelen!'


Nieuwste publicaties