18 - 01 - 2024

Publicatie Onze zorg voor privacybescherming en informatieveiligheid

In deze publicatie lees je aan de hand van het Nictiz 5-lagenmodel welke maatregelen Connect4Care zelf neemt en wat wij van onze afnemers, zorgaanbieders en leveranciers verwachten op het gebied van privacybescherming en informatieveiligheid.

Connect4Care heeft een actieve rol als het gaat om privacybescherming en informatieveiligheid. Wij zien erop toe dat leveranciers, zorgaanbieders en afnemers voldoende maatregelen nemen op dit gebied, ten behoeve van onze diensten, het programma, en kennisopbouw en kennisontwikkeling.

Connect4Care is zelf ook gecertificeerd en voldoet aan de hoogste eisen op het gebied van veiligheid. Daarnaast bieden we een leer-werktraject dat zorgorganisaties in staat stelt om security officers op te leiden en een informatiebeveiligingssysteem (ISMS) in te richten.


Nieuwste publicaties