17 - 03 - 2022

Regionale visie op digitaal monitoren

Vergrijzing en andere demografische ontwikkelingen leiden tot een stijging van de zorgvraag en zorgkosten. In combinatie met krapte op de arbeidsmarkt, leidt dit tot tekorten en komt de betaalbaarheid van zorg onder druk te staan. Dat vraagt om slimmere manieren van werken. Wij zien daarin een grote kans voor digitaal monitoren in het zorgnetwerk. Want digitaal monitoren draagt bij aan het welzijn en de gezondheid van burgers en mantelzorgers, en aan toekomstbestendige zorg. Daarom hebben we met de regionale partners een visie opgesteld op digitaal monitoren.


Nieuwste publicaties