023 224 8613
toggle menu

Visie

In onze visie staat de patiënt/cliënt centraal: hoe kunnen we de patiënt/cliënt met ICT faciliteren zijn zorg zelf te managen?

Vanuit die visie is een architectuur voor een regionaal ICT-platform ontwikkeld waarin met ‘eenheid van taal’ gegevens tussen zorgverleners én met de patiënt/cliënt worden uitgewisseld. Het platform moet voldoen aan privacy- wet en regelgeving.

ICT voor de patiënt/cliënt
Connect4Care bekijkt elke vraag voor gegevensuitwisseling vanuit het oogpunt van de patiënt/cliënt. Maar ook ICT-toepassingen voor de patiënt zelf gaan een belangrijke rol spelen. Zoals een integraal medisch dossier in een persoonlijke gezondheidsomgeving. In dit dossier krijgen patiënten/cliënten toegang tot de gegevens die zijn opgeslagen bij de aangesloten zorgorganisaties uit de regio. Ook kan de patiënt zelf gegevens toevoegen en delen met zorgverleners.

Architectuur Regionaal ICTplatform
Connect4Care heeft in opdracht van de Programmaraad de architectuur ontwikkeld voor een regionaal ICT-platform. Het platform bouwt verder op het Regioportaal waarvan meer zorgverleners in de regio gebruik gaan maken. Het doel is om naast het raadplegen van gegevens ook de uitwisseling van gegevens mogelijk te maken.

Eenheid van taal
Om gegevens die worden uitgewisseld tussen zorgverleners effectief te kunnen gebruiken moet een ‘eenheid van taal’ worden afgesproken, zowel technisch als semantisch. We sluiten daarin aan bij standaarden die landelijk ontwikkeld worden (Nictiz, Registratie aan de Bron, ZorgInformatieBouwstenen).

Privacybeleid
Uitwisseling van gegevens voldoet aan wet- en regelgeving. Het vastleggen en controleren van de toestemming van de patiënt en de behandelrelatie is daarvoor essentieel. De patiënt kan de (gespecificeerde) toestemming zelf vastleggen of wijzigen. De patiënt heeft toegang tot de logging en kan zo de rechtmatigheid van de gegevensuitwisseling controleren.