023 224 8613
toggle menu

Visie

Hoe kunnen we een patiënt of cliënt met ICT helpen om optimaal gezond te blijven?

Regionaal platform
Hoe kunnen we een patiënt of cliënt met ICT helpen om optimaal gezond te blijven? Vanuit die kernvraag hebben we een regionaal platform ontworpen. Zorgverleners kunnen via dit platform onderling en met patiënten gegevens raadplegen en uitwisselen. Het oogpunt en belang van de patiënt of cliënt staat daarbij altijd voorop. Het platform is een uitbreiding van het huidige C4C-patiëntenportaal MijnDoc.nu en het C4C-zorgverlenersportaal Doc2Doc waar nu nog alleen huisartsen medische gegevens kunnen inzien. In de nabije toekomst willen we naast huisartsen ook andere zorgverleners zoals specialisten en apothekers hierop aansluiten.


Integraal Zorg Overzicht (IZO)
Een belangrijke nieuwe functie van het platform is het Integraal Zorg Overzicht. Hierop staan alle verzamelde gegevens van een patiënt bij de aangesloten zorgorganisaties uit de regio. Bijvoorbeeld de voorgeschreven medicatie, diagnoses van de huisarts en specialist(en) of het zorgplan van de wijkverpleging. Patiënten of cliënten kunnen ook zelf gegevens toevoegen en delen met zorgverleners.


IZO voor de patiënt

De patiënt kan zijn IZO raadplegen via het C4C-patiëntenportaal MijnDoc.nu. Maar een patiënt of cliënt gebruikt ook steeds meer applicaties om zelf meetgegevens te verzamelen en deze op te slaan en te beheren in een persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO). De Programmaraad wil patiënten en cliënten ook via een PGO toegang geven tot het IZO. Patiënten of cliënten kiezen zelf een PGO die past bij hun persoonlijke gezondheidssituatie.


IZO voor de zorgverlener

Ook zorgverleners krijgen toegang tot het IZO. Ze kunnen de gegevens overnemen in hun eigen systeem als dit relevant is voor de behandeling. Om gegevens die zorgverleners onderling uitwisselen te kunnen gebruiken, zijn uniforme afspraken nodig: standaarden. We sluiten daarin aan bij standaarden die landelijk ontwikkeld worden: Nictiz, Registratie aan de Bron en ZorgInformatieBouwstenen.


Privacybescherming
De gegevensuitwisseling voldoet aan de wet- en regelgeving. De toestemming van de patiënt of cliënt, en de behandelrelatie vastleggen en controleren is daarvoor essentieel. De patiënt kan de gespecificeerde toestemming nu al zelf vastleggen via C4C-patiëntenportaal MijnDoc.nu. De patiënt ziet daar ook wie zijn gegevens heeft bekeken en controleert zo de rechtmatigheid van de gegevensuitwisseling.


Bovenregionale uitwisseling met XDS
Landelijk is een handreiking ontwikkeld om bovenregionaal gegevens uit te wisselen. Het beschrijft een netwerk van gekoppelde regionale XDS-infrastructuren. XDS staat voor Cross-enterprise Document Sharing waarmee ook grote bestanden zoals röntgenfoto’s en MRI’s uitgewisseld worden. Ook de gegevens van patiënten of cliënten uit onze regio wisselen we straks via een regionale XDS-infrastructuur uit met zorgverleners uit andere regio’s.