EDI Berichtendienst

ZorgMail

Je wilt als zorgverlener dat informatie efficiënt en effectief in je informatiesysteem terechtkomt, het liefst automatisch. ZorgMail zorgt hiervoor. Anders dan bij een gewone e-mail stuurt ZorgMail informatie via vaste, gestructureerde sjablonen van het ene systeem naar het andere. Zo voorkomen we overtypfouten.

EDI (Electronic Data Interchange) berichten die zorgverleners via ZorgMail versturen zijn bijvoorbeeld:

• receptverkeer tussen huisarts en apotheek
• specialistenbrieven
• laboratoriumuitslagen
• ontslag- en overdrachtsberichten

Veel huisartsen, apotheken, ziekenhuizen, laboratoria, VVT- en GGZ-instellingen gebruiken al ZorgMail. Daarnaast sluiten ook steeds meer psychologen, diëtisten, mondzorgverleners, Zelfstandig Behandel Centra (ZBC), revalidatiecentra en andere specialistische zorginstellingen zich aan.

Ook efficiënt EDI (gestructureerde) berichten versturen en ontvangen?


Wilt u veilig e-mails versturen?
Voor het verzenden en ontvangen van ongestructureerde berichten biedt Connect4Care Veilig Mailen via ZIVVER aan.