Terugkijken: online werkconferentie AI in de zorg

Onder grote belangstelling vond 11 februari 2021 de online werkconferentie AI in de zorg plaats die we samen met VBZ KAM (samen Voor Betere Zorg) organiseerden. Gemist? Op deze pagina kun je de opnames terugkijken en presentaties bekijken. Onze gastsprekers nemen je mee op inspiratiereis, delen hun ervaringen en geven je handvatten om het potentieel van AI samen verder te benutten. Want ook AI draait om goede samenwerking! Met dank aan VU, KIN, Medvice, Deloitte Digital, Amstelring, Atalmedial, HZK, Slimme Zorg Estafette, Spaarne Gasthuis, Rode Kruis Ziekenhuis, Yellowtail Conclusion en ZN.

Welkomstwoord

Fredrik Knoeff, Connect4Care

Bekijk welkomstwoord

Keynote De impact van AI op de zorg nu en in de toekomst

prof. dr. Koen Hindriks, Vrije Universiteit Amsterdam

Koen Hindriks is een enthousiaste spreker, hoogleraar in de kunstmatige intelligentie, expert in de sociale robotica en oprichter van de start-up Interactive Robotics. In zijn onderzoek aan de Vrije Universiteit Amsterdam houdt hij zich bezig met het socialer maken van machines door de toepassing van kunstmatige intelligentie om ze slimmer te maken en mensen beter te kunnen laten begrijpen. In zijn start-up – een spin-off van de TU Delft – ontwikkelt hij innovatieve, sociale robots voor onder andere ontvangst, de zorg, het onderwijs en retail.

Koen Hindriks promoveerde aan de Universiteit Utrecht in de kunstmatige intelligentie. Hij werkte 5 jaar als consultant en projectmanager bij Accenture. Aan de Vrije Universiteit Amsterdam maakt hij sociale machines en maakt hij robots slimmer door de toepassing van cognitieve technologie. Koen ontwikkelde de onderwijsrobot voor scholen, de ontvangstrobot om bezoekers welkom te heten, en de interview-robot om persoonlijke data van bijvoorbeeld patiënten te verzamelen.

Bekijk opname Keynote De impact van AI op de zorg nu en in de toekomst

Bekijk PDF presentatie

3 voorbeelden uit de praktijk

Digital Human Wendy
Madeleine Majenburg, Deloitte (Omring)

Sinds anderhalf jaar versterkt Madeleine Majenburg het Healthcareteam van Deloitte Digital. Daarbij ligt haar focus op Digital Human propositie, als ook CRM & Salesforce transformaties. De jaren daarvoor vervulde Madeleine diverse functies bij Philips Healthcare, onder meer op het gebied van projectmanagement, procurement en fusies & acquisities.

Bekijk opname Digital Human Wendy


Personeelsbehoud op een moderne manier
Wardy Doosje, Strategisch Adviseur bij Amstelring en Sjoerd Broekman, manager Business Intelligence & Analytics bij GGZ InGeest

Wardy Doosje is 60 en strategisch adviseur Mens en Organisatie bij Amstelring. Hij is nieuwsgierig naar het scherpe gebruik van data in relatie tot het vakgebied Mens en Organisatie.

Sjoerd Broekman helpt zorgorganisaties om daadwerkelijk meer ‘datavolwassen’ en ‘inzichtgedreven’ te gaan werken. Hij vormt de brug tussen moderne datatechnologie en de zorgpraktijk. Sjoerd is zelfstandig ondernemer en momenteel werkzaam als manager Business Intelligence & Analytics bij GGZ InGeest.

Bekijk opname Personeelsbehoud op een moderne manier

Bekijk PDF presentatie


AI bij Atalmedial - over je weg vinden in AI
Ivo Kerklaan, innovatiemanager Atal Medial


Ivo Kerklaan is werkzaam als Innovatiemanager bij Atalmedial medisch diagnostische centra en heeft een achtergrond in de meer klassieke informatisering en automatisering met name op het gebied van systeemontwerp, informatie-analyse, EDP-Auditing en geautomatiseerd testen. Hiervoor was hij onder andere werkzaam bij het Haga Ziekenhuis en de Vereniging van SAP Gebruikende Ziekenhuizen (VSAPGZ).

Bekijk opname Over je weg vinden in AI

Bekijk PDF presentatie

Parallel workshops

Parallel workshop A: Implementeren van AI in de praktijk
dr. Marlous Achterberg, mede-auteur van het boek ‘S.L.I.M. managen van AI in de praktijk - Hoe organisaties slimme technologie implementeren’, medewerker bij KIN Center for Digital Innovation, Vrije Universiteit Amsterdam.

AI wordt in steeds meer organisaties toegepast in het werkproces. We horen vaak prachtige verhalen over de kansen die AI biedt, maar ook doemscenario’s over massa-ontslag, uitholling van expertise en het verlies van zeggenschap en controle. Tijdens deze workshop ga ik 'beyond the hype' en zullen we ingaan op wat er gebeurt als AI in de praktijk wordt geïmplementeerd. Welke managementuitdagingen komen hierbij kijken en hoe ga je daarmee om? Aan de hand van voorbeelden uit ons boek S.L.I.M. managen van AI in de praktijk, en op basis van jullie eigen ervaringen, zullen we ingaan op vragen als: Hoe kom je aan data? Wanneer is een systeem goed genoeg om daadwerkelijk taken over te gaan nemen en hoe kunnen we onze mensen voorbereiden op het werken met AI? Met andere woorden: Hoe draag je zorg voor het effectief en verantwoordelijk implementeren van AI-systemen?
Om zoveel mogelijk aan te sluiten bij jullie eigen ervaringen en uitdagingen rond de implementatie van AI worden jullie gevraagd van tevoren voorbeelden, vraagstellingen of uitdagingen die jullie tegenkomen rond de implementatie van AI aan te dragen.

dr. Marlous Agterberg is onderzoeks- en valorisatiemanager bij het KIN Center for Digital Innovation. Na jarenlang onderzoek te hebben gedaan naar de impact van digitale technologie op ons werk en onze manier van organiseren, zet zij zich nu in op het verbinden van het academische onderzoek met de praktijk. Zij is verantwoordelijk voor het opzetten van nieuwe onderzoekssamenwerkingen rond digitale innovatie en het creëren van impact in de praktijk. Zij is coauteur van het onlangs verschenen boek: ‘S.L.I.M. managen van AI in de praktijk - Hoe organisaties slimme technologie implementeren’.

Bekijk PDF presentatie

Parallel workshop B: AI en tools voor de ontwikkeling van een businesscase

Tjerk Heijmens Visser (CZ) en Niels van Gorp (VGZ) mede werkzaam voor Het kenniscentrum Digitale Zorg bij Zorgverzekeraars Nederland (ZN)

In deze workshop lichten we het evaluatieproces van het ZN Kenniscentrum Digitale Zorg toe, en laten we de contouren zien van de aanpak om businesscases te ontwikkelen. In deze sessie wordt ook een brainstormsessie gefaciliteerd om tot verbetering van die business-case aanpak te komen.

Niels van Gorp is Data Strateeg/Filosoof bij Coöperatie VGZ. Hij heeft de afgelopen 10 jaar gewerkt aan allerlei initiatieven om met data de zorg beter te maken; eerst bij aanbieders (value based healthcare) en daarna bij VGZ. Hoe kun je effecten in de zorg meten met de data van een verzekeraar? Waar moet je op letten? Is er ook in de data een businesscase voor deze innovatie? Niels is mede-oprichter van het kenniscentrum digitale zorg bij Zorgverzekeraars Nederland (ZN).

Tjerk Heijmens Visser is bij CZ Strateeg, gericht op digitalisering. Daarbij richt hij zich op het creëren van zichtbare impact door gebruik te maken van nieuwe technologieën. Voorbeelden daarvan zijn het verbeteren van de kwaliteit van zorg door het gebruik van beslissingsondersteunende systemen (AI) als onderdeel van Personalized Medicine, en op een schaalbare wijze effectiviteit van zorginnovaties te meten door toepassing van geavanceerde cryptografie en daarbij privacy van de patiënt te waarborgen. Tjerk is mede-oprichter van het kenniscentrum digitale zorg bij Zorgverzekeraars Nederland (ZN).

Het ZN - Kenniscentrum Digitale Zorg is opgericht in het najaar van 2020 en heeft tot doel Duurzame Digitale Zorg te identificeren en opschaling te versnellen. Vanuit 6 verzekeraars nemen experts uit alle relevante disciplines -medisch (artsen), privacy & security, Data Science (AI), zorginkoop, innovatie, strategie, ethiek en data deel in het Kenniscentrum om digitale zorgtoepassingen (waaronder steeds meer met AI) te toetsen. Samen met alle stakeholders in het zorgveld is (2019/2020) een leidraad én een proces ontwikkeld om een aantal toegangsvereisten te toetsen. Daarnaast wordt een instrument ontwikkeld om de businesscase voor digitale zorgtoepassingen te toetsen: is de toepassing geschikt voor opschaling in Nederland?


Bekijk PDF presentatie

Parallel workshop C: Foundations of AI
Ziyaad Jaber M.D. MSc, Founder en COO Medvice

Deze workshop gaat over de basis van AI. Wat is AI, wat is een algoritme en hoe werkt Machine Learning eigenlijk, zijn vragen die beantwoord worden. Ziyaad zal ook laten zien hoe hij AI toepast in zijn start-up en kan vanuit de praktijk vragen beantwoorden over waar je kunt beginnen.

Ziyaad Jaber is arts, psycholoog en gepassioneerd computerhobbyist. Hij toont grote interesse in creatieve en innovatieve IT-oplossingen voor de gezondheidszorg. Gebruikmakend van zijn kennis van de fysiologie en functionaliteit van het menselijk zenuwstelsel, ziet hij een enorm potentieel in het aanpassen van neurale netwerkmodellen voor de ontwikkeling van medische diagnostische software, vooral nu machinelearning en het gebruik van neurale netwerken wereldwijd de aandacht trekken binnen de IT-sector en e-health sector.

Doelgroep: iedereen die meer wil weten over AI en meer basiskennis wil opdoen.

Bekijk PDF presentatie

Afsluiting en vervolgstappen

Marike Groenendijk, VBZ KAM

Bekijk opname Afsluiting

Na afloop vroegen we de deelnemers hun voorkeuren aan te geven voor een vervolg op de werkconferentie. Er blijkt vooral behoefte aan een kennisnetwerk AI, opleiding, onderzoek en delen van best practices. Wordt dus zeker vervolgd.

De uitkomsten:
Andere projecten en activiteiten